tema

Är det verkligen kvarterstad vi vill ha?

Är det verkligen kvarterstad vi vill ha?

När städerna blir tätare så ställs också nya krav på att samhällsbyggandet kan förstå den stad som planeras och byggs. Men vad innebär de olika stadsformer som förespråkas i planeringen? En av de mer vanligt förekommande typologierna brukar benämnas kvarterstad, men enligt forskarna Lars Marcus och Meta Berghauser Pont är det ett begrepp som är förbluffande missförstått. De menar därför att det krävs en fördjupning om kunskapen om stadsform.

Tema: Klimatanpassning

Tema: Klimatanpassning

Det här är ett glokalt temanummer, för att använda Erik Swyngedouws ord för den nya ekonomin. Vi rör oss mellan globala förutsättningar och strukturer till lokala och regionala anpassningar. Jag hoppas ni uppskattar detta upplägg även om delar av det är på engelska. Vår stilla förhoppning är att detta tema ska bidra till att problematisera och tänka innovativt kring en av vår tids viktigaste samhällsutmaningar, anpassningen till klimatförändringarna.