webbenkät

Tyck till om FFS och PLAN!

För att utveckla Föreningen för Samhällsplanering och tidskriften PLAN så att de stämmer bättre överens med medlemmarnas önskemål och behov har FFS tagit fram en webbenkät. Ge enkäten några minuter och hjälp oss att utveckla både föreningen och tidskriften i en positiv riktning!

Bland dem som besvarat enkäten kommer fem årslånga enskilda medlemskap i FFS (inkl. PLAN under ett år) att lottas ut. Om en vinnare redan är enskild medlem i FFS kommer vinnaren att få sitt medlemskap förlängt ett år utan att medlemsavgift behöver betalas. Vinnarna kommer att kontaktas via e-post.

Besvara enkäten