värmeöar

The Urban Section: environmental performance of the public realm in the new climate

The Urban Section: environmental performance of the public realm in the new climate

Det är inte helt välkänt att sjuhundra tusen människor dog i Centraleuropa år 2003, bland annat som en följd av extrema värmeböljor. Enligt professor Harrison Fraker är detta bland annat en följd av att städer blir allt varmare och att allt för få åtgärder har riktats mot att arbeta med mikroklimat i arkitektur och stadsbyggnad. Enligt Fraker är färgsättning, vegetation, vatten, täthet, byggnadsprestanda och material sådana designelement som direkt påverkar temperaturen i staden och därför måste vara genomtänkta ur dessa perspektiv. En sådan inriktning leder inte bara till bättre komfort och hälsa utan visar också vägen för en ny ekonomisk potential.