värdeåterföring

Värdeåterföring som finansieringskälla och styrinstrument

Värdeåterföring som finansieringskälla och styrinstrument

Finansiering av infrastruktur genom stigande markvärden har aktualiserats genom Stockholms- och Sverigeförhandlingarna, men det är kanske som styrmedel för rumslig tillgänglighet och transportsnål stadsutveckling i den framväxande regionala planeringen som värdeåterföring har störst potential.