urban form

Dags för den andra formen

Dags för den andra formen

Vilken är kärnkompetensen för framtidens arkitekter? Lars Marcus, professor vid Chalmers tekniska högskola, tar upp behovet av nya former av kunskap, inte minst för kommande stadsbyggnadsarkitekter, och pekar på behovet av att återigen sätta det fysiska rummet i fokus. Men med fler lager av formkunskap i åtanke.

Debatt: Formen på staden är viktigare än vi anat

Debatt: Formen på staden är viktigare än vi anat

Fortfarande bygger vi städer som vi nästan alltid gjort nämligen utan större tanke på formen. Aningslöst placerar vi så mycket bebyggelse det någonsin är möj­ligt på platser där det för tillfället är lättast att komma fram och som ligger någorlunda nära till centrum i stan, enkelt räknat som fågelvägen.

Debatt: Multicultural Urban Form

Debatt: Multicultural Urban Form

Following the recent increase in the number of arrivals to Europe, there have been growing concerns over the question of living together in multicultural cities despite all our cultural differences. In this respect, there has been a tendency both in academia and practice to identify the so-called ‘segregated’ ethnic neighbourhoods as the ‘problematic’ urban areas, and implicitly or explicitly associate them with a variety of urban challenges and risks such as segregation, ethnic unrest, racially motivated hate crimes, fundamentalism, etc.