urban design

Liveable Cities: The art of integrating today what we need tomorrow

Liveable Cities: The art of integrating today what we need tomorrow

Blågrön infrastruktur (BGI) är ett angreppssätt på planering och urban design som förlitar sig på förmågan hos naturliga element, såsom växter och vatten, att skapa resilienta och trivsamma städer. När Herbert Dreiseitl, som är en av de världsledande personerna inom detta fält, beskriver vikten av BGI är det mot bakgrund av bland annat hans arbete i Portland, Oregon och Bishan-Ang Mo Kio Park i Singapore. Projekt som enligt vissa banar väg för utvecklandet av en helt ny syn på stadens infrastruktur och stadens form.