termisk komfort

Kartläggning av mikroklimat för utemiljöer

Kartläggning av mikroklimat för utemiljöer

När städerna blir tätare ökar också kraven på de offen­tliga rum som kvarstår, det gäller inte minst i hur de kan understödja ett bra mikroklimat. Med nya Kiruna stadskärna som exempel har Saeed Ebrahimabadi studerat en kombination av sol- och vindstudier med hjälp av digitala verktyg. En av slutsatserna är att metoden är relativt lätt att använda och ger ett bra underlag för att bättre förstå effekterna av olika ­gestaltningsförslag.