taktisk urbanism

Stadsdelen Norrby: Temporära platser och experimentbaserad stadsutveckling

Stadsdelen Norrby: Temporära platser och experimentbaserad stadsutveckling

Det blir alltmer vanligt att städer betraktas som laboratorium, det sker stadsutveckling genom fullskaletester och demoverksamheter. Heiti Ernits och Karl Persson de Fine Licht från SP berättar här om ett sådant case i stadsdelen Norrby i centrala Borås där taktisk urbanism ger möjligheten att testa alternativa scenarier i verkliga miljöer på ett kostnadseffektivt sätt.