sundbyberg

Aktuell plan: Sundbybergs nya stadskärna - programförslag

Aktuell plan: Sundbybergs nya stadskärna - programförslag

När städer växer hamnar infrastrukturen i centrum. Det gäller inte minst de järnvägslinjer som går rakt genom stadskärnan. När Sundbybergs stad nu är inne i en expansiv fas är detta just ämnet som de delar med många andra kommuner i Sverige. Här är lösningen ett modernt resecentrum, en tät och sammankopplad stadsstruktur och en ökad tillgång till grönyta.