stenstad

Ett 110 meter högt höghus vid Torget – mitt i Sundsvall

Ett 110 meter högt höghus vid Torget – mitt i Sundsvall

Med en ansökan om planbesked för nytt höghus i centrala Sundsvall så blir frågan om vem som planerar högaktuell. Enligt Claes Rogander strider förslaget mot både översiktsplanen, stadsvisionen och riksintresset Stenstaden. Huruvida projektet kommer att fortsätta återstår att se, men det faktum att kommunens politiker i nuläget ändå vill utreda frågan vidare kommer att synliggöra vilken robusthet ett planeringssystem har, eller inte.