segregation

Polarisering i staden leder till nya planerings­frågor

Polarisering i staden leder till nya planerings­frågor

Trots ambitiösa visioner och planer för att säkerställa god kvalitét har segregation och polarisering bitit sig fast i svenskt stadsbyggande. Karin Grundström i forskningsmiljön CRUSH menar att detta resulterat i motstridiga processer i stadsutvecklingen. Processer som skiljer sig markant från förra gången Sverige byggde tusentals nya bostäder på kort tid.

Debatt: Multicultural Urban Form

Debatt: Multicultural Urban Form

Following the recent increase in the number of arrivals to Europe, there have been growing concerns over the question of living together in multicultural cities despite all our cultural differences. In this respect, there has been a tendency both in academia and practice to identify the so-called ‘segregated’ ethnic neighbourhoods as the ‘problematic’ urban areas, and implicitly or explicitly associate them with a variety of urban challenges and risks such as segregation, ethnic unrest, racially motivated hate crimes, fundamentalism, etc.

Samverkan och analys för social hållbarhet

Samverkan och analys för social hållbarhet

I Göteborg har kommunen under flera år arbetat aktivt med barnkonsekvensanalyser (BKA) och sociala konsekvensanalyser (SKA). Med utgångspunkt i de erfarenheterna beskriver här Ulrika Lundquist, vid Göteborgs stad, hur arbetet fortskrider och ständigt utvecklas för att kunna konkretiseras, prövas och utvärderas. För som Lundquist uttrycker det - Det finns inga enkla lösningar och svar, men vi måste ändå våga agera!