sanering

Från miljögifter till kulturvärden: Köpmanholmen – från ort med smutsig nedlagd industri till välskött ort med kulturvärden

Från miljögifter till kulturvärden: Köpmanholmen – från ort med smutsig nedlagd industri till välskött ort med kulturvärden

Köpmanholmen utanför Örnsköldsvik är ett intressant exempel på utveckling av en ort där hopplöshet och markföroreningar dominerat samtalen de senaste åren, till att bli en ort med mångfald av kulturella värden. Miljöinspektör Katrina Mähler beskriver hur hus och trädgårdar numera är välskötta, priserna på bostäder har ökat och fler och fler barnvagnar rullar i samhället. Numera utsätts ortsborna inte längre för miljögifter från industriområdet.