regionplanering

Bostadsbyggande av en region

Bostadsbyggande av en region

Region Skåne har under lång tid varit en föregångare i att arbeta med planering. När de nu vill bidra till ett ökat bostadsbyggande i regionen har de vänt sig till Sveriges Byggindustrier Syd i ett nytt samarbetsprojekt där förhandlingsplanering och andra verktyg prövas för att anta utmaningen om bostadsförsörjning