platser

Relationen mellan land och stad har många dimensioner

Relationen mellan land och stad har många dimensioner

Vikten av att inte skapa en konflikt mellan land och
stad lyfts ofta fram i diskussionen om platser och platsers utveckling. Man säger att det råder ett
ömsesidigt samspel och att det är det vi bör bygga vidare på. Men hur hänger det egentligen ihop? Hur förhåller sig det ömsesidiga beroendet till konflikterna? Johanna Nilsson och Maria Lillieström, som driver företaget Härifrån, lyfter fram ett antal viktiga perspektiv i att förstå relationen mellan land och stad.

Liveable Cities: The art of integrating today what we need tomorrow

Liveable Cities: The art of integrating today what we need tomorrow

Blågrön infrastruktur (BGI) är ett angreppssätt på planering och urban design som förlitar sig på förmågan hos naturliga element, såsom växter och vatten, att skapa resilienta och trivsamma städer. När Herbert Dreiseitl, som är en av de världsledande personerna inom detta fält, beskriver vikten av BGI är det mot bakgrund av bland annat hans arbete i Portland, Oregon och Bishan-Ang Mo Kio Park i Singapore. Projekt som enligt vissa banar väg för utvecklandet av en helt ny syn på stadens infrastruktur och stadens form.