plan

Aktuell plan: Sundbybergs nya stadskärna - programförslag

Aktuell plan: Sundbybergs nya stadskärna - programförslag

När städer växer hamnar infrastrukturen i centrum. Det gäller inte minst de järnvägslinjer som går rakt genom stadskärnan. När Sundbybergs stad nu är inne i en expansiv fas är detta just ämnet som de delar med många andra kommuner i Sverige. Här är lösningen ett modernt resecentrum, en tät och sammankopplad stadsstruktur och en ökad tillgång till grönyta. 

Ledare PLAN #2 2015

Ledare PLAN #2 2015

Ett par månader har passerat och med dem även en vår, en återkommande vinter och nu ytterligare en vår. Det är något speciellt med den här perioden när vantar, mössor och vinterjackor åker av och på i en beslutsångestens paraddans. Den speglar människans natur. En annan artefakt som det råder ambivalens kring just nu är cykeln. Och då menar jag inte användandet eftersom alla verkar vara rörande överrens om att öka cyklandet. Beslutsvåndan ligger snarare i att förstå vem som är cyklist och hur vi ska cykla i och mellan städer.