kulturmiljö

Debatt: Kulturmiljöarbete under avveckling – vad ska vi ha Riksantikvarieämbetet till egentligen?

Debatt: Kulturmiljöarbete under avveckling – vad ska vi ha Riksantikvarieämbetet till egentligen?

Debatten om Riksantikvarieämbetets roll fortsätter. Krister Olsson ifrågasätter här diskrepansen mellan myndighetens vilja att hänga med i sin tid och det defensiva förvaltningsperspektiv som de ändå framhåller. Han menar att denna ambivalens lyfter den grundläggande frågan; Vad ska vi ha Riksantikvarieämbetet till egentligen?