krig

Syrian civilization in the balance of war

Syrian civilization in the balance of war

Professor George Touma från Universitetet i Aleppo beskriver här i en personlig och bildbaserad berättelse om hur livet fungerar i en krigszon och hur kriget inte bara har sociala effekter utan också har stora negativa effekter på kulturmiljön. I Aleppo som anses vara en av världens äldsta städer är det som sker just nu inte bara en akut situation och humanistisk katastrof, det är också ett hot mot en global identitet. Touma önskar stöd till Syrien både ekonomiskt och juridiskt för att kunna bevara stadens historia och identitet.