kreativa näringar

Program klart för mötesplats den 29 mars, 2011

Nu är programmet klart för mötesplatsen i Stockholm om kreativa näringar, konstnärliga värden och stadsutveckling eftermiddagen den 29 mars. Sista anmälningsdag är 25 mars. Inbjudan och program (pdf) Mer information

Kreativa näringar, konstnärliga värden och stadsutveckling

Eftermiddagen den 29 mars arrangeras en öppen mötesplats om kreativa näringar, konstnärliga värden och stadsutveckling och behovet av samspel mellan dessa. Bakom mötesplatsen står Föreningen för Samhällsplanerings lokalavdelning Stockholm-Mälardalen i samarbete med Tillväxtverket, Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet.

Information och anmälan

Föreningen för Samhällsplanerings årsmöte äger rum efter mötesplatsen.