konst

GRAFFITIPROJEKTET OMSTart

GRAFFITIPROJEKTET OMSTart

När Slussen i Stockholm nu ska byggas om har rivningen inletts med graffitiprojektet OMSTart. Konstnärerna Anja och Tomas Örn på Rat & Dragon problematiserar projektet och beskriver det som ett utnyttjande av den frihet och motståndskraft som präglar graffitin som konstform. 

Interaktion mellan konstnärer och planerare

Interaktion mellan konstnärer och planerare

I ett kommande forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet kommer Thomas Borén och Craig Young att undersöka och jämföra alternativa samarbetsformer mellan konstnärer och planerare och mellan kulturproducenter och planerare. Som ett första steg har de gjort nedanstående övergripande kategorisering där de behandlar
fem olika typer av interageranden mellan konstnärer och planerare.