klimatförändring

The Urban Section: environmental performance of the public realm in the new climate

The Urban Section: environmental performance of the public realm in the new climate

Det är inte helt välkänt att sjuhundra tusen människor dog i Centraleuropa år 2003, bland annat som en följd av extrema värmeböljor. Enligt professor Harrison Fraker är detta bland annat en följd av att städer blir allt varmare och att allt för få åtgärder har riktats mot att arbeta med mikroklimat i arkitektur och stadsbyggnad. Enligt Fraker är färgsättning, vegetation, vatten, täthet, byggnadsprestanda och material sådana designelement som direkt påverkar temperaturen i staden och därför måste vara genomtänkta ur dessa perspektiv. En sådan inriktning leder inte bara till bättre komfort och hälsa utan visar också vägen för en ny ekonomisk potential.

Det är dags att mjuka upp kanterna

Det är dags att mjuka upp kanterna

Så blev det helt plötsligt semestertider. Det är dags för vila, umgänge och lek efter en kall och regnig vår i högkonjunkturens tecken. Även meteoro­logiskt är det dags för högtryck. Men när den efterlängtade värmen snart är här är det en sak som är säker; det globala vädret är inte lagom. Just nu flyr människor sina hemländer till följd av klimatförändringarna, städer utsätts för livshotande värmeböljor och här i Sverige leder översvämningar till segdragna fejder mellan enskilda medborgare och kommuner. Listan på klimateffekter orsakade av extremt väder kan göras lång och med det riskerar samhället att bli en hård plats.