klimat

Samverkan mellan kommun och akademi i Umeå

Samverkan mellan kommun och akademi i Umeå

I Umeå sker ett nära samarbete av planering mellan kommun och universitet . Nu senast när den smarta staden ska utvecklas i ett FoU-arbete inom ramen för Horisont 2020. Men också i regionalfondsprojektet Den koldioxidsnåla platsen. Tillsammans utgör de ett bra exempel på när nya finansieringsmodeller också leder till nya aktörer i planeringen. 

Tema: Klimatanpassning

Tema: Klimatanpassning

Det här är ett glokalt temanummer, för att använda Erik Swyngedouws ord för den nya ekonomin. Vi rör oss mellan globala förutsättningar och strukturer till lokala och regionala anpassningar. Jag hoppas ni uppskattar detta upplägg även om delar av det är på engelska. Vår stilla förhoppning är att detta tema ska bidra till att problematisera och tänka innovativt kring en av vår tids viktigaste samhällsutmaningar, anpassningen till klimatförändringarna.