hyresrätten

Debatt: Verkliga röster i debatten om svarthandel med hyreskontrakt - att tala med och inte om köpare

Debatt: Verkliga röster i debatten om svarthandel med hyreskontrakt - att tala med och inte om köpare

Den svarta marknaden för hyresrätter i Stockholm är utbredd. Men många som uttalat sig i frågan om varför detta sker och vilka lösningar som krävs har sällan talat med de som är involverade i svarthandeln. Helena Kihlanki och Ida Borg vid Stockholms universitet frågar nu köparna i syfte att få ny kunskap och en djupare förståelse för varför de går emot sina egna moraliska och bostadspolitiska ståndpunkter. 

Debatt: Nyttan med Allmännyttan – Den onödiga lagändringen

Debatt: Nyttan med Allmännyttan  – Den onödiga lagändringen

Sedan lagändringen 2011 om marknadsmässiga avkastningskrav för de allmännyttiga bostadsbolagen har politiken successivt abdikerat till förmån för de affärsdrivande parterna. Björn Alfredsson reder ut begreppen och effekterna kring lagändringen och menar att det är dags att göra bostadspolitiken till en angelägenhet för de politiska församlingarna igen, för att slippa att bostadsfrågan avgörs i de privata fastighetsbolagens styrelserum eller kommunkoncernens styrelser.