handlingskraft

When citizens step in: planning from below in the absence of statutory planning. Experiences from Galicia, Spain.

When citizens step in: planning from below in the absence of statutory planning. Experiences from Galicia, Spain.

När forskaren Marlies Meijer presenterar sina studier av lokala plane­ringsinitiativ i Spanien så förefaller handlingskraften och det lokala engagemanget nästan som en naturlig konsekvens i ett land där grundläggande planeringsinstrument saknas. Särskilt intressant blir det när Meijer även kan se liknande tendenser här i Sverige.