examensarbete

Workshop och feministisk teori som verktyg: Att arbeta med framtidsscenarier i workshopar med sikte på ett jämlikt och hållbart samhälle

Workshop och feministisk teori som verktyg: Att arbeta med framtidsscenarier i workshopar med sikte på ett jämlikt och hållbart samhälle

Hur kan vi skapa bilder av en framtida samhällsutveckling som rör sig bortom dagens socialt ojämlika och ohållbara verklighet? Med workshopen och feministisk teori som verktyg har Ulrika Gunnarsson-Östling och Sanna Findahl i forskningsprojekt och examensarbete tillsammans med 100-talet workshopdeltagare undersökt hur vi kan generera bilder av ett framtida samhälle som eftersträvar jämlikhet, jämställdhet och hållbarhet.