engagemang

Var finns alternativen?

Var finns alternativen?

Det behöver byggas bostäder i Sverige, mycket bostäder. Men Kerstin Kärnekull undrar vilken sorts bostäder det är som ska byggas och menar att två viktiga perspektiv saknas helt. Det ena handlar om de äldres bortglömda bostadsbehov. Det andra om hur de boende vill ha sitt boende, yngre som mer seniora, om de själva fick bestämma. Men det jäser bland gräsrötterna...

When citizens step in: planning from below in the absence of statutory planning. Experiences from Galicia, Spain.

When citizens step in: planning from below in the absence of statutory planning. Experiences from Galicia, Spain.

När forskaren Marlies Meijer presenterar sina studier av lokala plane­ringsinitiativ i Spanien så förefaller handlingskraften och det lokala engagemanget nästan som en naturlig konsekvens i ett land där grundläggande planeringsinstrument saknas. Särskilt intressant blir det när Meijer även kan se liknande tendenser här i Sverige.