bostadsbrist

Bostadsbyggande av en region

Bostadsbyggande av en region

Region Skåne har under lång tid varit en föregångare i att arbeta med planering. När de nu vill bidra till ett ökat bostadsbyggande i regionen har de vänt sig till Sveriges Byggindustrier Syd i ett nytt samarbetsprojekt där förhandlingsplanering och andra verktyg prövas för att anta utmaningen om bostadsförsörjning

Debatt: Verkliga röster i debatten om svarthandel med hyreskontrakt - att tala med och inte om köpare

Debatt: Verkliga röster i debatten om svarthandel med hyreskontrakt - att tala med och inte om köpare

Den svarta marknaden för hyresrätter i Stockholm är utbredd. Men många som uttalat sig i frågan om varför detta sker och vilka lösningar som krävs har sällan talat med de som är involverade i svarthandeln. Helena Kihlanki och Ida Borg vid Stockholms universitet frågar nu köparna i syfte att få ny kunskap och en djupare förståelse för varför de går emot sina egna moraliska och bostadspolitiska ståndpunkter. 

Sverige är världsbäst på bostadsbrist

Sverige är världsbäst  på bostadsbrist

I Sverige råder bostadsbrist sedan tidigare vilket ytterligare har aktualiserats med anledning av en snabb befolkningsökning. Ola Nylander, professor vid Chalmers i Göteborg, blickar tillbaka för att se vad som krävs för att verkligen få fart på bostadsbyggandet, inte bara på kort sikt utan också i ett mer långsiktigt perspektiv. Nylander pekar på tre beprövade lösningar; Kooperativt bostadsbyggande, riktat bostadsstöd och att bygga med hög kvalitet