blandning

Debatt: Att planera för inkomstmässigt blandade stadsdelar

Debatt: Att planera för inkomstmässigt blandade stadsdelar

Att skapa inkomstmässigt blandade stadsdelar är av stor vikt för att skapa social hållbarhet i stadsbyggandet. Men en grundläggande utgångspunkt för det är att det finns skillnader i någon form av upplevd kvalitet som leder till olika hyror och priser. Det skriver Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid KTH. En möjlig lösning för detta är, enligt Lind, att begränsa renoveringstakten och stadsutvecklingsprojekt i centrala områden som är nedgångna och inte så attraktiva, men också att se möjligheten till inkomstkvoterade bostäder, så kallad ”social housing”.