biologisk mångfald

Debatt: Myllrande våtmarker och vektorburen smitta

Debatt: Myllrande våtmarker och vektorburen smitta

Planläggning för öppen dagvattenhantering förespråkas allt mer i Sverige och anses bland annat bidra till en biologisk mångfald. Men grunda och stillastående vattentäkter utgör även habitat för myggor. Trots det saknas en debatt inom planeringsvärlden kring vilka hälsovådliga effekter myggor kan ha.