avbefolkning

Snabb förändring av bostadsbehovet Norbergs kommun

Snabb förändring av bostadsbehovet Norbergs kommun

Möjligheten att skapa tillväxt i och med ett ökat befolkningsunderlag är naturligtvis ett alltigenom glädjande besked för en krympande kommun. Men det ställer också frågor om långsiktighet, flexibilitet och planberedskap. Åsa Eriksson i Norbergs kommun beskriver hur kommunens Översiktsplan och fysiska planering plötsligt blivit relevant och dessutom ett betydelsefullt instrument för utvecklingen, där snabbhet och långsiktighet går hand i hand.