akademi

Samverkan mellan kommun och akademi i Umeå

Samverkan mellan kommun och akademi i Umeå

I Umeå sker ett nära samarbete av planering mellan kommun och universitet . Nu senast när den smarta staden ska utvecklas i ett FoU-arbete inom ramen för Horisont 2020. Men också i regionalfondsprojektet Den koldioxidsnåla platsen. Tillsammans utgör de ett bra exempel på när nya finansieringsmodeller också leder till nya aktörer i planeringen.