afghanistan

Agera i tider av akuta situationer – exempel från ett projekt i Afghanistan

Agera i tider av akuta situationer – exempel från ett projekt i Afghanistan

Helena Ohlsson har jobbat som Urban Advisor på UN-Habitat i Afghanistan sedan början av juli 2015. Här berättar hon om de utmaningar som landet står inför och hur det är att jobba med urbaniseringsprocesser i ett land som präglats av konflikt under de senaste 30 åren. Helena Ohlsson har jobbat som Urban Advisor på UN-Habitat i Afghanistan sedan början av juli 2015. Här berättar hon om de utmaningar som landet står inför och hur det är att jobba med urbaniseringsprocesser i ett land som präglats av konflikt under de senaste 30 åren.