Vatten

PLAN nummer 1-2, 2011, har temat vatten

Om cirka en vecka skickas årets första PLAN ut till FFS:s medlemmar. Numret uppmärksammar särskilt vattenfrågor i samhällsplaneringen och innehåller bland annat följande artiklar: Mats Johan Lundström: Vattenförvaltningens delade ansvar

Carmita Lundin: Planera för vatten

Mikael Cullberg: Sverige inför havsplanering

Helena Björn: Lomma: Översiktsplanering med kusten i fokus

Ulrika Hamrén och Henrik Schreiber: Effektivt kommunalt vattenarbete i en växande region

Kristina Hall: Dags att tänka rätt och nytt om dagvatten

PLAN

Cities of the Future: Sustainable Urban Planning and Water Management

Den 22-25 maj 2011 arrangerar International Water Association (IWA) en konferens i Stockholm med temat ”Cities of the Future: Sustainable Urban Planning and Water Management”. Föreningen för Samhällsplanering är medarrangör tillsammans med International Federation for Housing and Planning, Stockholm International Water Institute, CIT Urban Water Management AB och Water Environment Federation. Observera att medlemmar i Föreningen för Samhällsplanerings betalar en reducerad deltagaravgift och att tidig anmälan ger lägre avgift. Information och anmälan