Sveriges Arkitekter

Vinnarna av Sveriges Arkitekters priser 2014

Sveriges Arkitekter delar årligen ut priser. Vi brukar normalt vara duktiga att sprida information om vinnarna, men har hittills inte gjort detta - men bättre sent än aldrig. Årets priser delades ut den 28/11 i samband med Arkitekturgalan i Stockholm. Följande priser delades ut:

  • Kasper Salin-priset
  • Sienapriset
  • Planpriset
  • Guldstolen
  • Årets arkitekturkritiker

Kasper Salin priset 2014: Kulturhuset Väven i Umeå

Umeå vann Sveriges arkitekters planpris år 2012 för sin fördjupade översiktsplan över staden. Föreningen för samhällsplanering förla sitt årsmöte till Umeå våren 2014. I samband med stadsvandringen då besökte vi bygget av kulturhuset Väven, som nu tilldelas Kaper Salin priset år 2014.

Ansvariga arkitekter: Arkitekt Rune Grasdal, Snøhetta, arkitekt MSA Maria Olsson, White arkitekter. Beställare: Väven i Umeå AB (Umeå kommun och Balticgruppen).

Juryns motivering: Vinnaren har programmerats utifrån en inkluderande dialogprocess och har fått ett utmärkt formspråk för det. Som ett nytillskott i staden har huset modet att vara avvikande i sitt fasaduttryck. Dess interiörer är så robusta, så generella i sina dimensioner och genomförande, att de kan innehålla ett antal olika publika verksamheter som byts ut och vävs ihop över tid. Det exteriöra och det interiöra konceptet håller ihop och kommer att hålla över tid. Både som verksamhet och byggnad är den komplex men väl sammanhållen och utan kompromisser i genomförande. Vinnare av Kasper Salin-priset 2014 är Väven, ett ambitiöst program för vad ett kulturhus kan innebära, när man försöker utvidga gränserna.

Övriga nominerade till priset finns presenterade här. Läs också Julias Svenssons kommentar i DN här.

Min vävenbild

Foto: Kulturväven i Umeå, fotad av Bengt Andersson i samband med FFS årsmöte mars 2014.

Sienapriset 2014: Brovaktarparken, Stockholm

Sienapriset delas ut sedan 1987 för att främja god utemiljö. År 2012 tilldelades Sienapriset till Hornsbergsstrandpark på Kungsholmen i Stockholm, och precis som i Umeå, se ovan, så blev det ett nytt pris år 2014. Genom att fortsättning på Hornsbergs strandpark är Brovaktarparken, även om de är av helt olika karaktär men också därför kompletterar varandra. FFS Stockholm Mälardalen gjorde en mötesplats i juni 2013 då bägge parkerna besöktes, med Bengt Isling, Nyrens arkitektkontor, som guide. Läs Dan Hallemars kommentar i tidskriften Arkitektur här.

Ansvariga arkitekter: Landskapsarkitekt Petter Hauffman, landskapsarkitekter MSA Anders Mårsén, Elin Olsson, Johan Paju, arkitekter SAR/MSA Magnus Schön och Eveliina Hafvenstein Säteri. Beställare: Stockholms stad, Exploateringskontoret.

Juryns motivering: Med omhändertagandet av denna bortglömda plats har staden fått ett överraskande tillskott som med sin gestaltning lyckas bevara och förstärka det oväntade ögonblicket, känslan av att ha upptäckt något annorlunda. Det är en miljö som väcker nyfikenhet nog för att ta en omväg eller göra ett besök för att uppleva parkens växlingar i tid och rum. Årets vinnare av Sienapriset är Brovaktarparken i Stockholm.

Combine Hornsberg 2013 _BP_5627_webb

Brovaktarparken, Stockholm

Planpriset 2014: Malmös sociala hållbarhetskomission Planpriset, som utedelas vartannat år, tilldelas 2014: Malmö stad och Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö. Samtliga nominerade finns att ta del av här. Du kan här komma till Malmö stads webbsida med deras rapport och övrigt material kopplat till kommissionen. Läs också debattinlägg om planpriset på Dagens samhälle, skrivet av Sveriges Arkitekters Tobias Olsson och planprisjuryns ordförande Bengt Andren.

Ansvarig arkitekt: Stadsbyggnadsdirektör arkitekt SAR/MSA Christer Larsson. Medarbetare: Programarkitekt Marianne Dock, Malmö stad, vicerektor Eva Engquist, Malmö högskola, miljödirektör Katarina Pelin, Malmö stad. Kommissionärer: Kommissionens ordförande Sven-Olof Isacsson, huvudsekreterare Anna Balkfors. Referensgrupp: Mikael Stigendal, Olof Östergren, Tapio Salonen. Övriga: senior adviser, Malmö stad Bertil Johansson, enhetschef IT/GIT Malmö stad Håkan Kristersson. Beställare: Kommunstyrelsen Malmö stad.

Juryns motivering: De sociala konsekvenserna av ökande skillnader i levnadsförhållanden i våra städer är en angelägen samhällsfråga som de flesta kommuner arbetar med. Årets Planprisvinnare har närmat sig frågan på ett nytt sätt. Kommunens arbetssätt har möjliggjort en bred samverkan med både forskning, ideella krafter och näringsliv. Genom detta arbetssätt har vinnaren fördjupat förståelsen för samband mellan hälsa och den byggda miljön på en mer vetenskaplig grund. Det stärker inte minst den fysiska planeringens trovärdighet och ställning i stadsutvecklingen. Vinnaren av Planpriset 2014 är en bra inspiration för andra kommuner: Malmö stad med Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.

planprisvinnare-foto-jonas-eriksson-1024x683

Vinnarna av planpriset i samband med Arkitekturgalan

Guldstolen 2014: SK Mat & Människor, Göteborg.

Sveriges Arkitekter gratulerar restaurang SK Mat & Människor i Göteborg, 2014 års vinnare av Guldstolen för bästa inredning. Läs mer här.

Arkitekturkritiker 2014: Catharina Thörn

Catharina Thörn är fil dr i sociologi, forskare och universitetslektor vid Institutionen för kulturvetenskaper på Göteborgs universitet. Hon har skrivit ett flertal artiklar för fack- och branschpress om bland annat hemlöshet, medborgarinflytande, stadsutveckling och gentrifiering. Sommaren 2014 gav Thörn, tillsammans med Helena Holgersson, ut antologin Gentrifiering. 2015 publicerar hon tillsammans med Mats Franzén och Nils Hertting boken Stad till salu. Makten i stadskärnan och det offentliga rummet.

Juryns motivering: Sveriges Arkitekters Kritikerprisjury vill med årets pris peka på forskningens betydelse för att utveckla samhällsbyggandet. Till kritikerns uppgifter hör att resa tvivlet och föra in ett annat perspektiv, även när det är obekvämt. Vinnaren är verksam som forskare och har som debattör lyckats förmedla sitt arbete utanför den akademiska världen. Som engagerad boendeaktivist är hen också aktiv i folkbildningen för att göra fler delaktiga i sin närmiljö. Att bryta segregationen mellan grupper i staden är en av de stora utmaningar vi står inför som samhälle. Vinnaren för in gentrifiering som begrepp i den allmänna debatten och visar hur retorik och stadsbyggnad kan bidra till en förstärkt socioekonomisk segregation. Kritikerpriset 2014 tilldelas forskaren, debattören och aktivisten Catharina Thörn för hennes insatser att kritiskt beskriva och blottlägga hur underliggande materiella intressen påverkar samtida stadsbyggnadsprocesser.

Win 2704

 Chatarina Thörn

Vinnarna av Sveriges Arkitekters priser 2013

Sveriges Arkitekter delar årligen ut priser. Vi brukar normalt vara duktiga att sprida information om vinnarna, men har hittills inte gjort detta - men bättre sent än aldrig. Årets priser delades ut den 8/11 i samband med Arkitekturgalan på Stockholm Water Front i Stockholm. Följande priser delades ut:

  • Kasper Salin-priset
  • Sienapriset
  • Bostadspriset
  • Guldstolen
  • Årets arkitekturkritiker

Kasper Sain priset 2013: Nya krematoriet på Skogskyrkogården

Nya krematoriet på Skogskyrkogården i Stockholm tilldelas Kasper Salin-priset 2013. Ansvarig arkitekt Johan Celsing, Johan Celsing Arkitektkontor. Byggherre Stockholm stads kyrkogårdsförvaltning genom Mats Larsson. Juryns motivering lyder "Det nya krematoriet, ett lugnt och precist tillägg till den helhetskomposition som Lewerentz och Asplund en gång skapade. Krematoriet kommer snabbt att bli en naturlig del av världsarvet ".

b32355

Sienapriset år 2013: Hamra Nationalpark, Ljusdal

Hamra Nationalpark, Ljusdal belönas med Sienapriset 2013 som ges till årets bästa utemiljö med motiveringen: "Hamras nationalpark och dess nya entréer har genomförts med största respekt för landskapet och, genom god planering samt teknisk precision, har anläggningen uppförts med minimal skada på omgivande mark och vegetation." genom White arkitekter landskapsarkitekt LAR/MSA Martin Ehn Hillberg. Byggherre: Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen i Gävleborg, Rie Stagegaard.

b32309

Bostadspriset 2013: Kv Rosmarinen, Helsingborg

Kv Rosmarinen, Helsingborg får Bostadspriset 2013 för att "projektet visar på möjligheten att med genomarbetad gestaltning och noga styrd process göra det enkla exklusivt och skapa alternativ till traditionella småhusområden". Arkitekt Griab genom SAR/MSA Anders Lundin, Abbas Chahrour och arkitekt Juha Huhtilainen, på uppdrag av HSB Nordvästra Skåne genom Ulf Nordström och Helena Pantzar.

b32293

Guldstolen år 2013: Armaturen Ascent

Armaturen Ascent Belönas med Guldstolen 2013 för bästa nyligen färdigställda möbel satt i serieproduktion. Juryn motiverar valet med orden: "med sina fina närmast tidlösa proportioner ger Ascent ett reducerat tilltal, och inbjuder samtidigt till raffinerad behandling av det artificiella ljuset". Formgivare är Daniel Rybakken för Luceplan.

Årets arkitekturkritiker år 2013: Dan Hallemar

Dan Hallemar tilldelas Kritikerpriset 2013 för " ett mångårigt och engagerat bidrag till att bredda och fördjupa svensk arkitekturkritik".

b32199

Dan Hallemar

...och vinnaren av Sveriges Arkitekters pris 2012 är .....

Sveriges Arkitekter delar årligen ut priser. Vi har i det senaste blogginlägget presenterat alla de nominerade till årets priser här. Vi har dessutom särskilt fokuserat på att presentera de nominerade till årets planpris i ett särskilt blogginlägg här. Årets priser delas ut tidigare ikväll den 16/11 i samband med Arkitekturgalan på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Följande priser delades ut: -Kasper Salin-priset -Planpriset -Sienapriset -Guldstolen -Årets arkitekturkritiker

Kasper Sain priset 2012: Domkyrkoforum i Lund

Domkyrkoforum i Lund tilldelas Kasper Salin-priset 2012. Den finaste utmärkelsen för byggnadsverk av hög arkitektonisk klass i Sverige som delas ut en gång om året. Arkitekt: arkitekt SAR/MSA Carmen Izquierdo på Carmen Izquierdo Arkitektkontor AB. Byggherre: Domkyrkorådet i Lund. Juryns motivering: Kasper Salinpriset 2012 tilldelas Domkyrkoforum för ett djärvt arbetssätt som med poetisk precision resulterat i en övertygande helhet. Byggnaden har en tydlig egen arkitektonisk identitet som samtidigt lyckas underordna sig domkyrkan. Entrén mot Stora Södergatan är starkt och självständigt formad som aldrig tidigare i Sverige.

Domkyrkoforum i Lund, vinnare av Kasper Salin priset 2012. Foto: Bengt Samuelsson

Planpriset år 2012: FÖP Umeå centrala delar

Fördjupad översiktsplan för Umeås centrala delar tilldelas Planpriset 2012 .

Planering: Umeå kommun, utvecklingsavdelningen genom projektledare landskapsarkitekt LAR/MSA Carl Arnö, Elin Pietroni och arkitekt SAR/MSA Olle Forsgren. Uppdragsgivare: Umeå kommun, kommunalråd Lennart Holmlund. Juryns motivering: Sveriges Arkitekters planpris 2012 går till Fördjupad översiktsplan för de centrala stadsdelarna och mer i Umeå. Stadens arbete med en fördjupad översiktsplan för de centrala stadsdelarna speglar en lång tradition av samtal, aktioner och planering av staden som på många sätt är unik i Sverige.

Kartillustration ur FÖP Umeå. Umeå kommun.

Sienapriset år 2012: Hornsbergs strandpark

Hornsbergs strandpark tilldelas Sienapriset 2012 för bästa offentliga miljö.

Juryn motiverar: Sienapriset 2012 går till Hornsbergs strandpark, den byggda strandparken driven till sin spets. Den är inte natur, den är inte kaj, den är sig själv – ett samtida möte mellan staden och vattnet. Ett välkommet nytillskott i en lång svit av Stockholmska strandpromenader.

Landskapsarkitekt: Nyréns Arkitektkontor genom ansvarig landskapsarkitekt LAR/MSA Bengt Isling, landskapsarkitekt Jacob Almberg, landskapsarkitekt MSA Ronny Brox, landskapsarkitekter LAR/MSA Magdalena Franciskovic och Cecilia Jarlöv, arkitekt maa Peter Kinnmark, landskapsingenjör Ulrika Lilliehöök, markingenjör Staffan Malm med flera. Byggherre: Stockholms stad Exploateringskontoret genom landskapsarkitekter LAR/MSA Ewa Reuterbrand och Britt Mattsson samt Fredrik Bergman, Torbjörn Engman, Monika Almqvist med flera. Konstnär: Moa Martinsons torg: Lina Nordenström Konsulter: Konstruktör finplanering park: Omniplan genom Cornelius Oskamp. Belysning: EnergoRetea/Bjerkings genom Lena Hildeman och Caroline Boman. Konstruktör mur mot Strandgatan: WSP. Entreprenör: Utfyllnad, strand och kaj: Skanska. Gata, mur och finplanering: JM.

Hornsbergsstrand på nordvästra Kungsholmen i Stockholm vinnare av Sienapriset 2012. Foto: Bengt Samuelsson

Guldstolen år 2012:

Årets Guldstol i kategorin produkt går till No picnics kontor i Stockholm. Arkitekt: arkitekterna SAR/MSA Johan Oscarson, Jonas Elding och arkitekt MSA Gustaf Karlsson på Elding Oscarson. Byggherre: No Picnic AB genom Sam Peters

No picnics kontor i Stockholm vann årets Guldstolen. Foto: Åke Eson Lindman

Årets arkitekturkritiker år 2012: Jan Jörnmark & Annika von Hauswolff

Till årets arkitekturkritiker har juryn utsett ekonomihistorikern Jan Jörnmark och konstnären Annika von Hauswolff.

Ur juruns motivering: Jan Jörnmark och Annika von Hausswolff tilldelas kritikerpriset 2012 för deras bok Avgrunden, där de visar på de svindlande sambanden mellan stadsplanering, arkitektur och den globala ekonomin

Läs mer om boken här. Läs Julia Svenssions DN-recension av boken Avgrunden här.

Boken Avgrundens omslag.

Nominerade till Sveriges Arkitekters pris 2012 är .....

Sveriges Arkitekter delar årligen ut priser. Årets priser kommer att delas ut i samband med Arkitekturgalan imorgon den 16/11 på Clarion Hotel Sign i Stockholm. För de som inte är anmälda kan man se en webbsändning från kl 20:00  tillgänliga via Sveriges Arkitekters webbsida. Följande priser delas ut på Arkitekturgalan: - Kasper Salin-priset - Planpriset - Sienapriset - Guldstolen - Årets arkitekturkritiker

Vi har i ett tidigare blogginlägg, som finns här, presenterat de nominerade till kateogorin planpriset. Nedan framgår de nominerade till respektive pris i övriga kategorier:

Till årets Kasper Salin priset, som delades ut första gången för 50 år sedan, är följande nominerade: Årsta kyrka, Domkyrkoforum i Lund och Naturrum Tåkern. Information om nominerade arkitekter och vem som varit byggherre till årets Kasper Sahlin pris hittar ni här. Tidsskriften Arkitekturs kommentar är att årets jury tgar igen skadan från förra året genom att nominera Årsta kyrka. De saknar också det nya bildmuseet i Umeå bland de nominerade. Läs kommentar och diskussion här.

En av de nominerade till åets Kasper Sahlin pris: Domkyrkoforum i Lund. Arkitekt: arkitekt SAR/MSA Carmen Izquierdo på Carmen Izquierdo Arkitektkontor AB. Foto: Åke Eson Lindman 

Till Siennapriset nomineras i år Domkyrkoplan i Göteborg, Hornsbergs strandpark i Stockholm, Stora torget i Visby samt Kungsbacka torg. Information och foton om alla nominerade till årets Sienapris hittar ni här.

En av de nominerade till årets Sienapris: Kungsbackatorget. Landskapsarkitekt: landskapsarkitekterna LAR/MSA Sam Keshavarz och Paula Mackenzie på White arkitekter AB. Arkitekt: arkitekt SAR/MSA Ulla Antonsson på White arkitekter AB. Foto: Per Karehed.

Information och foton om alla nominerade till årets Guldstolen hittar ni här.

För årets arkitekturkritiker sker inga förhandsnomineringar.

Nominerade till Sveriges Arkitekters planpris år 2012

Sveriges Arkitekter delar vid den årliga arkitekturgalan ut arkitektpriser. I år arrangeras galan den 16/11 i Stockholm. Vartannat år delas även ett planpris ut. De nominerade till planpriset liksom andra kategorier finns nu presenterade. I detta blogginlägg presenterar vi de nominerade för planpriset.

Om planpriset

För att stimulera och ge spridning åt goda exempel delar Sveriges Arkitekter vartannat år ut ett planpris för god svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad. Priset instiftades 1992 av Svenska Arkitekters Riksförbund och delas sedan 2002 ut av Sveriges Arkitekter.

Planpriset delas ut för ett väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga.

Tidigare vinnare av planpriset

De tidigare pristagarna av planpriset har varit: År 2010: Utvecklingen av Liljeholmstorget, Stockholm. År 2008: Strategi Offentliga rum i Malmö. År 2006: Vällingby centrum, Stockholm. År 2004: Planeringen av Lomma hamn År 2002:  Växjö kommun.

Planprisets jurys kommentar

En ny syn på staden och regioner växer fram. Städer samverkar mer och på nya sätt, inom sig själva och med sin omvärld. Över hela landet läggs allt större fokus på att gestalta processerna kring stadens planering för att komplettera de traditionella planeringsverktygen.

De fyra nominerade förslagen arbetar i flera skalor; regionens, två samverkande städers och stadens centrum. Förslagen är på olika sätt nyskapande i hur kommunerna arbetar och interagerar med städer och är samtidigt operativa. Grunden till förslagen kan i samtliga fall härledas till en väl genomförd planeringsprocess. Vi ser ett embryo till en ny syn på staden där utvecklingen inte enbart drivs av tillväxt, utan också av meningsskapande processer, där hållbarhetsbegreppet fördjupas kontinuerligt och de lokala småskaliga initiativen finns med. Detta i en tid när politiken och marknadens aktörer ställer krav på att processerna ska kortas.

Vi är övertygade om att de städer som prövar, orkar och kan arbeta medvetet med att lyssna på staden och dess aktörer och som utvecklar strategiska långsiktiga processer kommer att vara framtidens vinnare!

Planprisjuryn 2012

Hanna Areslätt, Inger Holmqvist, Kristoffer Nilsson, Ulrika Signal, Harriet Wistemar

Nominerade till planpriset 2012

Följande fyra är nominerade: - Umeå, Fördjupad översiktsplan för de centrala delarna och mer - Norrköping-Linköping, gemensam översiktsplan - Strukturbild för Skåne - RUFS2010, Stockholm

Umeå, Fördjupad översiktsplan för de centrala delarna och mer

Planeringsansvariga: Carl Arnö, Elin Pietroni och Olle Forsgren, Utvecklingsavdelningen Umeå kommun. Uppdragsgivare: Umeå kommun. Webblänk med info om förslaget finns här.

Norrköping-Linköping, gemensam översiktsplan

Planeringsansvariga: Linda Apelgren, Jan Eklund och Johan Mases, Norrköping, samt Karin Elfström, Viktoria Fagerlund och Bertil Malmström, Linköping. Uppdragsgivare: Norrköpings och Linköpings kommuner Webblänk med info om förslaget finns här.

Strukturbild för Skåne

Planeringsansvarig: Therese Andersson, chef enheten för planeringsstrategier, Region Skåne. Uppdragsgivare: Region Skåne Webblänk med info om planen finns här.

RUFS 2010, Stockhom

Planeringsansvarig: Peter Haglund, Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR). Uppdrags­givare: TMR-utskottet, Stockholms läns landsting. Webblänk med info om nomineringen finns här.

Vinnarna i Europan 11

Vi har missat att uppmärksamma att tävlingen för unga europeiska arkitekter, Europan, nyligen har avgjorts. Bakgrund till Europan Europan är en sammanslutning av företrädare för arkitekt- och byggbranschen i för närvarande 21 europeiska länder, med uppgift att arrangera arkitekttävlingar för unga arkitekter under 40 år. Initiativet kommer ursprungligen från Frankrike men har sedan 1988 utvidgats till en europeisk tävling, och har nu utvecklats till världens största återkommande arkitekttävling. En länk till Europans webbsida finns här. och en länk till deras svenska Europan webbsida här. Sveriges Arkitekter är svensk huvudman för Europan.

Europans syfte Europan är både en tävling om idéer och om konkreta problem på faktiska platser, både en plantävling och en arkitekttävling. Europan söker nya idéer inom stadsbyggande och arkitektur och ger därmed unga arkitekter möjligheter till uppdrag och en chans att lansera sina idéer på ett internationellt plan. Många av de arkitekter som haft framgångar i Europan har senare också kunnat etablera sig med egen verksamhet.

Europan ger också de deltagande städerna möjlighet att få specifika stadsbyggnadsproblem belysta på en europeisk nivå. Även om arkitekttävlingen och dess resultat är Europans huvudidé och största attraktionskraft, så är också de internationella kontakterna och det kunskapsutbyte som dessa ger upphov till väl så viktiga för organisationens grundtankar.

Genom att tävlingen är återkommande och genom de väl dokumenterade tävlingsresultaten kan man också jämföra tendenser och inriktning över tiden och i olika europeiska länder. Detta material utgör en unik sammanställning av nutida stadsutveckling och arkitektur och är därför ett viktigt underlag för forskning och utveckling inom dessa områden.

Europan 11 I Sverige hade fyra platser valts ut för årets tävling - Simrishamn - Norrköping - Nynäshamn - Malmö

Efter två intensiva jurysessioner i Stockholm enades juryn om att premiera 11 av de 149 inlämnade förslagen. Läs mer och ladda ner pdf versioner av förslagen här nedan. En lista på alla vinnare i Europa har publicerats på Europans internationella webbsida.

Simrishamn Tomten i Simrishamn ligger i direkt anslutning till den gamla stadskärnan, och består ett tidigare sjukhusområde och en kustremsa mot Östersjön. Uppgiften är att planera för ett stadsområde med nutida arkitektur som samtidigt anknyter till traditionen av den befintliga staden, samt att utveckla ett rekreationsområde längs kustremsan.

På tomten i Simrishamn så delade juryn ut två första pris. SK 010–Wear Out av Iria De la Pena och Miguel Huelga belönades tillsammans med TU144–Strädde av Anders Eriksson, Egil Blom, Hannes Haak och Daniel Lindberg.

SK 010–Wear Out av Iria De la Pena och Miguel Huelga

TU144–Strädde av Anders Eriksson, Egil Blom, Hannes Haak och Daniel Lindberg.

Norrköping Tomten i Norrköping ligger mellan det karaktärsfulla 60-talsområdet Vilbergen och naturreservatet Vrinneviskogen. Tomten är idag starkt påverkad av den överdimensionerade leden Gamla Övägen. Uppgiften var att skapa ett område som kan omformulera vägens betydelse, och skapa en god boendemiljö och genomsläpplighet av naturen.

I Norrköping fick förslaget DX123-Delta X av Ebba Hallin och Pelle Backman första pris. IC311–Synapcity lett av Matteo Cesare Parini fick ett andra pris och projektet GO646 - Living in the Infravillas av Carlo Alberto Tagliabue, Nicola Brenna, Marcello Bondavalli och Virginia Ortalli belönades med ett hedersomnämnande.

DX123-Delta X av Ebba Hallin och Pelle Backman

Nynäshamn Tävlingstomten I Nynäshamn är en dåligt utnyttjad idrottsplats som ligger i en sänka mellan centrala Nynäshamn och området Estö. Tomten ska planeras så att de närliggande områdena knyts ihop till en helhet. Eftersom platsen hotas av översvämning kan ingen permanentbebyggelse skapas. Därför skulle uppgiften lösas genom att skapa ett varierat aktivitetsområde.

I Nynäshamn så valde juryn att premiera förslaget UT313-Skärscape av Jan Derveaux, Franz Reschke, Rita Leal, Anna Vogels och Frederik Springer med ett förstapris. Ett andrapris delades ut till IT111-Too Big Square av Gaétan Brunet, Antoine Espinasseau och Chloé Valadié.

UT313-Skärscape av Jan Derveaux, Franz Reschke, Rita Leal, Anna Vogels och Frederik Springer

Malmö Tävlingstomten ligger i området Holma i Malmö. Holma är ett 60-talsområde som låg i stadens utkant innan utbyggnaden av Hyllie tog fart. Tävlingsuppgiften bestod av att skapa ett nutida tillägg till Holma som dels kan försörja hela området socialt, men också bidra till att skapa en kontinuitet i stadsrummet.

I Malmö delade juryn ut två andrapristagare och två hedersomnämnande. Förslaget ID365-Green Grid av Karin Kjellson, Malin Dahlhielm och Anna Edblom delade andrapriset med GV111- Greenish Village av Johan Ahlquist, Urban Skogmar och Carlos Martinez. Hedersomnämnande delades ut till ZL433-Puzzling Holma av John Andersson, Simon Klamborn och Elinor Andersson samt BA585-Staging Holma av Nadine Aschenbach, Helen Runting och Maja Claesson.

 ID365-Green Grid av Karin Kjellson, Malin Dahlhielm och Anna Edblom

Nominerade till Sveiges Arkitekters pris år 2011 är ....

Sveriges Arkitekter delar årligen ut priser. Årets priser kommer att delas ut i samband med Arkitekturdagen den 11/11 på Stockholms Universitet. Följande priser delas ut: -Kasper Salin-priset -Bostadspriset -Sienapriset -Guldstolen -Årets arkitekturkritiker

Årets juryarbete har visat på att det byggs mycket i Sverige just nu. Juryn har haft långt över hundra projekt att ta ställning till. Nomineringarna visar att det har skett en förskjutning från det offentliga till de privata beställarna bland de intressantaste projekten. Nedan framgår de nominerade till respektive pris:

Till Kasper Sahlin priset  är en skogssauna i Gävle, en studio på Gotland, en järnvägsstation i centrala Malmö och en konferensgård i Stockholms skärgård nominerade. Information och foton om alla nominerade till årets Kasper Sahlin pris hittar ni här. Tidsskriften Arkitekturs kommentar är att många av de nominerade projekten i år till Kasper Sahlin priset är för likartade och fokuserar på ett liv bortom de urbana, läs kommentar och diskussion här.

En av de nominerade till åets Kasper Sahlin pris: Studio på Furillen, Gotland. Ritad av Andreas Forsberg, AQ Arkitekter.  Har tidigare i år vunit tidskriften Arkitekturs debutpris. Foto: Åke Eson Lindman.

Nominerade till Bostadspriset är en konsthall med bostäder i Stockholm, ett vårdboende i Norra Vram, en gruppbebyggelse vid Valö Fyr i Göteborg samt atriumhus, även de i Göteborg. Information och foton om alla nominerade till årets Bostadspris hittar ni här.

En av de nominerade till årets bostadspris. Gruppbebyggelse vid Valö Fyr, Göteborg. Arkitekt: Anders Landström, Magnus Stenmark och Karin Norén-Elfström på Landström Arkitekter AB. Foto: Åke Eson Lindman.

Till Siennapriset nomineras i år en stadsdelspark i Årstadal, Stockholm, en park vid Malmös norra infart, ett stadsdelstorg i Liljeholmen, Stockholm, samt en omdaning av Stortorget i Gävle. Information och foton om alla nominerade till årets Sienapris hittar ni här.

En av de nominerade till årets Sienapris. Stadsdelspark i Årstadal, Stockholm. Anders Jönsson på Andersson Jönsson Landskapsarkitekter. Foto: Kasper Dudzik

Följande nominerade tävlar om att få Guldstolen: stolen Ru Chair i gediget trähantverk, den stapelbara pallen Spin, stolen Aeris som gör sig lika bra enskilt som i mängd och stolen Vilda som kombinerar nytt och gammalt. Information och foton om alla nominerade till årets Guldstolen hittar ni här.

För årets arkitekturkritiker sker inga förhandsnomineringar.