Stadsutveckling

Stadsdelen Norrby: Temporära platser och experimentbaserad stadsutveckling

Stadsdelen Norrby: Temporära platser och experimentbaserad stadsutveckling

Det blir alltmer vanligt att städer betraktas som laboratorium, det sker stadsutveckling genom fullskaletester och demoverksamheter. Heiti Ernits och Karl Persson de Fine Licht från SP berättar här om ett sådant case i stadsdelen Norrby i centrala Borås där taktisk urbanism ger möjligheten att testa alternativa scenarier i verkliga miljöer på ett kostnadseffektivt sätt.

FFS Stockholm-Mälardalen mötesplats 31/1 "Hur förena grönytor och förtätning"

FFS Stockholm-Mälardalen inbjuder till en öppen och kostnadsfri mötesplats på temat: Hur kan vi förena behovet av grönytor med förtätning? Mötesplatsen arrangeras i Tyréns lokaler på Peder Myndes Backe 16 i Stockholm. Närmaste tunnelbanestation är Slussen.  Vi önskar att ni anmäler er, gärna innan den 23/1, på email ffs.stockholm@planering.org Frågeställningar kring mötesplatsens tema: Hur ska man planera för gröna ytor? Vilken natur ska vi prioritera och vilken roll ska naturen ha i städerna – kopplat till behovet av förtätning? Hur kan det gröna värderas i förhållande till andra markintressen? Hur kan gröna ytor bli en del av stadsplaneringen? Vad betyder det gröna i stadslandskapet för klimat, ekosystemtjänster, sociala och kulturella nyttor?

Upplägg av mötesplatsen

  • Alexander Ståhle, Spacescape AB Alexander är landskapsarkitekt LAR/MSA och teknisk doktor. Alexanders avhandling hade namnet ”Compact sprawl” och han har i en rad olika publikationer hanterat frågor som rör förtätning och grön/parkstruktur.
  • Tomas Saxgård, Landskapslaget AB Tomas är landskapsarkitekt LAR/MSA. Tomas har lång erfarenhet av dessa frågor och kommer visa på konkreta exempel på kommunala grön-och parkplaner.
  • Maria Borup, Tyréns AB Maria Borup arbetar som planarkitekt och har av Stockholm läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) varit engagerad i kartering av grönytor i de regionala stadskärnorna.
  • Paneldiskussion / Frågestund Emilie Gullberg, FFS, är moderator och leder den avslutande fråge- och diskussionsstunden.
  • Mingel med tilltugg Tyréns bjuder på dricka och tilltugg.

I anslutning till mötesplatsen kommer FFS Stockholm-Mälardalen årsmöte att genomföras.

DHS gillar FFS: Ekonomiskt stöd till ny engelspråkig bok om svensk stadsutveckling

Delegationen för hållbara städer (DHS) beslutade 9/12 och informerade idag den 12/12 om att ge ekonomiskt stöd till 27 hållbara stadsbyggnadsprojekt. Alla projekt som fått ekonomiskt stöd kan du ta del av här. Totalt delas 15 Mkr ut till de 27 projekten. En av de ansökningar som tilldelats är Föreningen för Samhällsplanering (FFS) ansökan om att ta fram en engelskspråkiga bok om svensk planering och hållbar stadsutveckling. FFS tilldelas ett ekonomiskt stöd på 270 kkr. Boken kommer att publiceras under 2012, och har arbetsnamnet "Planning and sustainable urban development in Sweden". Halva boken kommer att beröra det svenska planeringssystemet och den andra halvan konkreta exempel på hållbar stadsutveckling i Sverige. Arbetet med boken kommer att påbörjas efter årsskiftet. Om du har förslag på innehåll eller är intresserad av att förhandsbeställa exemplar till din organisation till rabatterat pris går det bra att kontakta PLANs redaktör. Boken blir en slags uppföljare till den bok som Föreningen för Samhällsplanering gav ut år 2001: "Swedish Planning - In times of diversity". Boken har varit slutsåld en längre tid, så att vi nu fått ekonomiskt stöd att ta fram en ny variant är mycket välkommet.

Föreningen för Samhällsplanering gav år 2001 ut den engelspråkiga boken Swedish Planning. Nu kommer uppföljaren!

 Kapitelindelningen i boken Swedish Planning var: - The City - The Region - The Nation - The Planning Process Där varje kapitel avslutades med exempel.

Totalt var det 32 artiklar i boken som publicerades 2001.

Vi får återkomma om hur de kommande kapitelstrukturen och innehållet kommer att bli i den kommande boken.

IBM marknadsför sig inom hållbar stadsutveckling

Många svenska myndigheter har på senare år intresserat sig kring hållbar stadsutveckling, den ena konferensen efter den andra har arrangerats på detta tema. Många konsultbolag har hakat på och har eller haft särskilda marknadsföringinsatser på detta tema. Men att ett företag som IBM, som i år fyller 100 år, nu på allvar marknadsför sig på detta tema är intressant. Deras övergripande marknadsföring är på begreppet "En smartare planet" och under denna finns ett antal teman där "Smartare städer" är ett, här finns en länk till deras svenska webbsida om smartare städer. IBM genomförde den 11 oktober en intressant workshop tillsammans med Stockholm stad där 200 ungdomar deltog och kläckte nya idéer kring smartare städer. Här kan du läsa mer om detta arrangemang Stockholm den moderna staden, och de idéer som togs fram kommer inom kort att publiceras på deras facebooksida här och det finns även en twittersida här. Avslutningsvis ett par youtubeklipp från IBM, det första en kortare reklamfilm "Smarter planet - smarter cities" och det andra en något längre infofilm med namnet "Building smarter cities": Kort reklamfilm "Smarter planet - smarter cities"

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=vm8iDpfWpjw]

Längre infofilm "Building smarter cities":

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=2PtiWdS6UZA]

IBM:s logotype för Smarter Planet - Smarter cities:

Ny dokumentärfilm, Urbanized, om planering av städer

En ny dokumentärfilm, Urbanized, om planering av städer av filmaren Gary Hustwit hade nyligen världspremiär på Toronto Film festival. Urbanized är den tredje delen i en trilogi som tidigare innehållit delarna Helvetica och Objectified. Nedan finns trailern, och här finns också en länk till filmens webbsida. [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=6jpN8kI0-pY]

Så här beskrivs filmen: Urbanized är en fullängdsdokumentär om utformningen av städer, som tittar på frågorna och strategierna bakom stadsplanering med hjälp av några av världens främsta arkitekter, planerare, politiker, byggare, och tänkare. Över hälften av världens befolkning bor nu i en städer, och 75% kommer att kalla en stad för hem år 2050. Men medan vissa städer upplever explosiv tillväxt, krymper andra. Utmaningar som att balansera bostäder, rörlighet, offentliga rummet, medborgerligt engagemang, ekonomisk utveckling, och miljöpolitik håller snabbt på att bli ett universellt problem. Samtidigt som mycket av dialogen om dessa frågor kopplas bort från det offentliga rummet. Vem får forma våra städer, och hur gör de? Till skillnad från många andra områden av design, är städer inte är skapad av någon specialist eller expert. Det finns många bidragsgivare till urbana förändringar, inbegripet vanliga medborgare som kan ha en stor inverkan förbättra de städer där de bor. Genom att utforska ett varierat utbud av stadsplanering projekt runt om i världen, förs en diskussion om framtiden för städerna.

Tillgång till filmen: Just nu visas den runt om i nordamerika. En kommande visning är också i London inom kort. De tidigare filemrna har funnits att tilgå på DVD:

Filmens poster:

Medverkande i filmen: Udo Andriof (Stuttgart 21); Alejandro Aravena (Elemental); Jon Bird (Open University); Amanda Burden (NYC Department of Planning); Ricky Burdett (LSE Urban Age Project); Candy Chang (Civic Center); Yung Ho Chang (Atelier FCJZ); James Corner (Field Operations); Mark Covington (Georgia Street Community Garden); Joshua David (Friends of the High Line); Ellen Dunham-Jones (Georgia Tech); Kathryn Ewing (Sun Development); Sir Norman Foster (Foster + Partners); Grady Gammage Jr. (Gammage & Burnham); Jan Gehl (Gehl Architects); Alastair Graham (City of Cape Town); Robert Hammond (Friends of the High Line); Jacqueline James (Jonker & Barnes Architects); Bruce Katz (Brookings Institution); Tarna Klitzner (Landscape Architect) Rem Koolhaas (OMA); Rahul Mehrotra (RMA Architects); Grover Mouton (Tulane University TRUDC); Oscar Niemeyer (ONA); Sicelo Nkohla (VPUU); Eduardo Paes (Mayor, Rio de Janeiro); Sheela Patel (SPARC); Enrique Peñalosa (Former Mayor of Bogota); Edgar Pieterse (African Centre for Cities); Ric Scofidio (Diller, Scofidio + Renfro); Michael Sorkin (Sorkin Architects); Gangolf Stocker (Leben in Stuttgart)

Program klart för mötesplats den 29 mars, 2011

Nu är programmet klart för mötesplatsen i Stockholm om kreativa näringar, konstnärliga värden och stadsutveckling eftermiddagen den 29 mars. Sista anmälningsdag är 25 mars. Inbjudan och program (pdf) Mer information

Kreativa näringar, konstnärliga värden och stadsutveckling

Eftermiddagen den 29 mars arrangeras en öppen mötesplats om kreativa näringar, konstnärliga värden och stadsutveckling och behovet av samspel mellan dessa. Bakom mötesplatsen står Föreningen för Samhällsplanerings lokalavdelning Stockholm-Mälardalen i samarbete med Tillväxtverket, Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet.

Information och anmälan

Föreningen för Samhällsplanerings årsmöte äger rum efter mötesplatsen.