Stad i förändring

FFS Umeå bjuder in till samhällsplaneringsluncher

FFS Umeå bjuder in medlemmar i föreningen och yrkesverksamma i samhällsutvecklingen i vid bemärkelse till en serie lunchseminarier kring samhällsplanering under våren 2013.

Stad i förändring: Bevara – Förändra – Förnya

(14 februari  Föreningens årsmöte med tema om "Umeå kulturhuvudstadsår 2012" Fredrik Lindegren)

15 mars  "Umeås utmaningar! -tillväxt, byggande och arbete". Annalena Löfgren, Umeå kommun

12 april  "Hållbarhetscertifiering av stadsdelar – green wash eller gör det någon nytta?" Ann-Kristin Karlsson, Sweden Green Building Council

24 maj  "Staden som kuliss eller staden som huvudrollsinnehavare" Ola Nordebo, Politisk chefredaktör VK

Plats och Tid

Norrlandsoperan kl 11.30

Vi inleder med lunch och samtal vid borden. Seminariet startar kl 12.00. Arrangemanget beräknas sluta kl 13.

Frågor?

Hör av dig till Anna Gemzell (anna.gemzell@trafikverket.se) eller Royne Söderström (royne.soderstrom@umea.se).