Planerarroll

Dokumentation från FFS och KTH gemensamma mötesplats om "Planerarrollen" den 14 mars 2012

Mycket av vårt fokus den senaste tiden har legat på att genomföra FFS och KTH Stadsbyggnadsakademins gemensamma mötesplats på eftermiddagen den 14 mars 2012. En mötesplats med temat "Planerarrollen - Detta måste framtidens planerare kunna". Denna fokusering har samtidigt inneburit att vi inte orkat med att publicera lika många blogginlägg som normalt. Vi hoppas att nu komma gång igen och gör det med ett inlägg med dokumentation från mötesplatsen. Dokumentation i form av referat Vi kommer att skriva ihop ett samlat referat från mötesplatsen. Detta är dock ännu inte klart. Tanken är att detta referat också ska kunna publiceras i FFS tidskrift PLAN nr 2-3 2012 som kommer ut i juni.

Dokumentation i form av OH-bilder Vi har fått tillstånd av ett antal av de talare som gjorde presentationer den 14 mars att också publicera deras OH-bilder. Dessa finns att tillgå på FFS webbsida.

Dokumentation i form av film Vi gjorde i samband med denna mötesplats ett sent försök att också dokumentera mötesplatsen på film. Tyvärr så fick vi inte den kvalitet på ljud och bild som vi hade hoppats. Vi har ändå valt att lägga ut denna som en del av dokumentationen. Finns att tillgå här.

Dokumentation i form av foton Vi tog också ett antal foton i samband med mötesplatsen. Några av dessa finns nedan.

Susanne Ingo, Trafikverket var en av dem som talade vid mötesplatsen.

Paneldebatt mellan Kristina Grange, KTH; Hans Ekström politiker (s), Riksdagen; Suanne Ingo, Trafikverket, Ylva Löf, Göteborgsregionen

Mingel i paus och efteråt, KTH bjöd på vin och FFS bjöd på frukt. 

Planerarroll i förändring - Detta måste framtidens planerare kunna! FFS Mötesplats och årsmöte

Föreningen för Samhällsplanering håller årsmöte den 14 mars 2012 kl 17 i sal K1, KTH, Stockholm. I anslutning till årsmötet anordnar FFS Stockholm-Mälardalen och KTH Stadsbyggnadsakademin en eftermiddag kring planerarrollen kl 13 - 17 - öppen och kostnadsfri för alla intresserade. Välkomna! Planering och planerarroll i förändring Svensk välfärdspolitik har präglats av en stark tilltro till en reglerad ekonomi och en omfattande offentlig sektor. Det har i sin tur bidragit till ett stort förtroende för planerarens expertkunskap. Men medan flera sektorer inom den offentliga sektorn under senare årtionden har genomgått omstruktureringar för att möta samhällets nya krav, präglas planeringsfältet av en gradvis vittring av handlingskraft, kompetens och tillit. Resultatet är att den svenska planeraren idag står dåligt utrustad för att hantera allt mer komplexa utmaningar om ett hållbart samhälls- och stadsbyggande.

Globalisering och en avreglerad finansmarknad ledde i Sverige till finanskrisen i början av 1990-talet, med bantad offentlig sektor, avreglerad bostadsmarknad och med valfrihetsreformer inom välfärdssektorn. Efter finanskrisen 2008, pågående eurokris och klimatkris samt permanentning av arbetslöshet på höga nivåer framstår ett nytt förhållningssätt som nödvändigt. Kapitalism 4.0 är ett av de nya begrepp som försöker fånga vikten av ansvarstagande företag och banker, om medveten omställning till miljövänlig teknik, villkoren för offentligfinansierad vård och omsorg, renässans för stadsutveckling etc.

Mötesplatsens fokus & frågeställningar Hur kan den svenska planerarrollen, både inom offentlig och privat regi, utvecklas för att både säkra demokrati och skapa förutsättningar för hållbar utveckling och därigenom bidra till en fortsatt hållbar välfärdsutveckling? Vad innefattar planerarrollen? Har rollen för planerare förändrats över tiden? På vilket sätt? Och kommer rollen för planerare att ytterligare förändras? Hur bör planeraren utbildas, inför och under sin yrkestid?

Program 13:00 Inledning: Bengt Andersson, FFS & Anna Hult, KTH Stadsbyggnadsakademin

13:15 Introduktion: Samhällsplaneringens utveckling. Carl-Johan Engström, KTH/FFS

13:30 Planerarrollen: Hans Gillgren, Gillark & Katarina Fredrika, WWACE

14:00 Internationellt perspektiv på planerarrollen: Tina Grange, KTH & Lukas Smas, Nordregio

14:30 Fruktpaus

15:00 Olika perspektiv: Staten: Susanne Ingo, Trafikverket Regionen: Ylva Löf, Göteborgsregionen Kommunen: Fredrik Legeby, Stockholm stad Politikern: Hans Ekström (s), Riksdagen Konsulten: Magnus Dahlström, Atkins Sverige AB Bygg- och fastighetsföretaget: Nancy Mattsson, Skanska AB Näringslivet: Lars Wiight, IBM

16:00 Paneldebatt: Hans Ekström, Nancy Mattsson, Ylva Löf, Susanne Ingo, Tina Grange.

16:30 Mingel

17:00 Föreningen för Samhällsplanerings årsmöte

Praktisk information och anmälan Mötesplatsen är öppen och kostnadsfri för alla intresserade och ordnas i anslutning till FFS årsmöte (som följer på mötesplatsen klockan 17). Det krävs ingen anmälan, men skicka gärna e-post så vi kan planera inköp: ffs.stockholm@planering.org

Mötesplatsen äger rum onsdagen den 14 mars kl 13-17 i samlingslokalen K1 på KTH, Teknikringen 56, entréplan.  Närmaste tunnelbanestation är Tekniska Högskolan, varifrån det är ca 8-10 minuters promenadväg. Lokalen rymmer 120 personer. Välkommen!

Arrangemanget är ett samarbete mellan Föreningen för Samhällsplanering Stockholm-Mälardalen och KTH Stadsbyggnadsakademin.