Per Svensson

Två nya böcker om Malmös omvandling från industristad till "kunskapsstad"

Med anledning av Malmö den senaste veckan fått en lång rad priser, som vi tagit upp här på FFS blogg och FFS facebook,  bla Stora Samhällsbyggarpriset, Nordisk Hållbar stad, Kasper Salin priset vill vi uppmärksamma detta på två sätt. Dels så igår då vi tog fram en gammal artikel PLAN nr 4 år 2006 med rubriken "Malmös omvandling från industristad till kunskapsstad" som beskriver historien dels idag då vi uppmärksammar det nyligen kommit ett par nya böcker. Det har talats mycket om Malmös omvandling från industristad till "kunskapsstad" — en utveckling som tog sin början i stadens ekonomiska kris på 1980-talet — men förhållandevis lite har hittills skrivits i ämnet. Om konkreta projekt som högskolan, stadsbiblioteket, bomässan Bo01, nyskapade attraktiva boende och stadsmiljöer etc. finns böcker och artiklar, men om den bakomliggande processen nästan ingenting förutom akademiernas ofta svårforcerade studier. Man kan läsa spaltmeter om Öresundsregionens utveckling i och med tillkomsten av Öresundsbron, men få författare har åtagit sig uppgiften att enkelt beskriva krafterna bakom den dynamiska utveckling som Malmö har genomgått de senaste tjugo åren.

Men nu hösten 2011 föreligger två böcker som båda behandlar Malmös omvandlig från industristad till "kunskapsstad". Dels Veselinka Möllerströms doktorsavhandling "Malmös omvandling" och dels Per Svenssons "Malmö-världens svenskaste stad".

Veselinka Möllerström

Per Svensson

Intervju med Veselinka Möllerström hittar ni här. Och även här. Och här kan ni ladda ned hela hennes doktorsavhandling.

SVT-filmad intervju med Per Svensson, finns i två versioner, ett kortare repotage som ni hittar här och hela den längre intervjun som ni hittar här. Finns ävenSR P4 radiointervju här.

Recensioner av Per Svenssons bok

Här nedan finns några länkar till recensioner av Per Svenssons bok "Malmö-väldens svenskaste stad":

Expressens recension finns här.

Aftonbladets recension här.

Sydsvenskans recension här.

Kvällspostens recension här.