Parkering

PLAN nr 2-3 år 2013 är på ingång

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) tidskrift PLAN nr 2-3 år 2013 är på ingång, och har nyligen distribueras till alla medlemmar. Temat för detta nummer är “Parkering”. Är ni inte medlemmar i FFS och vill läsa detta nummer, se då till att bli medlem genom att klicka här.  Ni kommer då också utöver nr 1 och nr 2-3 få årets kommande nummer av PLAN direkt till er.

plan-2013-2-3

PLAN nr 2-3 år 2013

Inledning

Nytt & Noterat

Ledare, Låt oss diskutera PBL

Tema: Planera för bostäder

Tema: Ny syn på parkering, Mats Johan Lundström

Parkering för hållbar stadsutveckling, Patrik Wirsenius

Storstaden, planeraren och de flexibla planeringstalen, Pelle Envall

Knep, knåp och tumregler kring parkering och garagering, Torbjörn Einarsson & Krister Sernbo

Hur bebyggelsestruktur påverkar resande och energi …, Bengt Holmberg

Aktuell plan

Frihamnen, Göteborg

Övriga artiklar

Rumsskapande, Socialt och Identitetsskapande ljus, Clara Fraenkel & Deike Ladwig

En effektivare plan- och bygglovsprocess, Lars Magnusson

Hur använder kommunerna möjligheterna till förenkling i planeringen, Kerstin Åkervall

Bengt Andersson FFS nye ordförande

Special igång

Ny FFS-boken Tryckt och färdig