Offentliga platser

Interaktion mellan konstnärer och planerare

Interaktion mellan konstnärer och planerare

I ett kommande forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet kommer Thomas Borén och Craig Young att undersöka och jämföra alternativa samarbetsformer mellan konstnärer och planerare och mellan kulturproducenter och planerare. Som ett första steg har de gjort nedanstående övergripande kategorisering där de behandlar
fem olika typer av interageranden mellan konstnärer och planerare.

Från Boverkets och Moviums konferens om barn och ungas utemiljö i Sundbyberg 3-4 juni: Sätter dagens stadsplanering barnens behov på undantag?

Från Boverkets och Moviums konferens om barn och ungas utemiljö i Sundbyberg 3-4 juni:  Sätter dagens stadsplanering barnens behov på undantag?

Ett hundratal planerare, främst landskapsarkitekter och ansvariga för skollokaler, men även några politiker, samlades i Sundbyberg 3-4 juni för en bred genomgång av vad som behövs i den fysiska miljön för att våra barn och unga ska få en bra start i livet. Kunskapen om barns behov av utrymme i det fria är numera väl underbyggd, men det är svårt att sprida insikterna utanför skaran av redan frälsta. Den rådande trenden ”tät stad till varje pris” går inte att tränga igenom.