Moderna museet

Klara Lidén - arkitekten som blev konstnär med fokus på staden

Klara Lidén är arkitekten som efter utbildning sadlade om och blev konstnär med "staden" som fokus. Klara Lidén har nyligen tilldelats ett av kultursverige största priser: Moderna museets skulpturpris 2013. Vi har tidigare här på planeringsbloggen uppmärksammat Klara Lidén, i samband med den sk Arkitekturveckans arrangemang Situation stad - läs mer här. Klara Lidén är en arkitekteutbildad konstnär som fokuserar mycket av sitt konstnärliga fokus kring staden och stadens uttryck. Klara Lidén har nyligen tilldelats Moderna Museets Vänners Skulpturpris 2013. Priset har delats ut sedan 1950 och är ett av de största konstnärspriserna i Sverige med en prissumma på 300 000 kronor. Juryns motivering lyder: "Klara Lidén är en konstnär som med precision utforskar rummets poetiska och politiska möjligheter. Hennes skulpturala arbeten involverar kroppen, arkitekturen och staden i undersökningar av det privatas och det offentligas gränser. I en rad utställningar som beaktats världen över har hon lyckats utvinna överraskande konstnärliga energier ur vardagens material och rum."

Klara Lidén (född 1979) arbetar i en rad olika tekniker, ofta med stadens rum och villkor som utgångspunkt. I sina Poster paintings och verk som Untitled (billboard) (2013) övertar hon den offentliga masskommunikationens ytor och gör dem till sina. I Unheimlich Manöver (2007) flyttade hon hela sitt bohag till Moderna Museet där det idag ingår i museets samling. Self Portrait with the Keys to the City (2005) visar konstnären med öppen trenchcoat, men istället för svartabörsvaror är fodret behängt med en samling verktyg, den alternativa stadens nycklar. I videon Paralyzed från 2003 gör hon inför förvånade medpassagerare en pendeltågsvagn till scen för en ohämmad dans.

KL4_prm

Klara Lidén, Self Portrait with Keys to the City, 2005. Courtesy the artist and Galerie Neu.

Tidigare skulpturpristagaren Ulf Rollof, deltagare i årets jury, om Klara Lidéns konstnärskap: "Klara Lidéns värld är så osminkad och naken att ett uppriktigt möte äntligen är möjligt. Att få besöka denna värld ger mig hopp, vilket inte är enkelt. Lidén erbjuder oss, som fortfarande tror på konsten, en väg ut ur det kompakta mörker som omger de  som inte tror på något eller vågar lita på någon."

Det är således en mycket etablerad konstnär som nu också fått ett av de största svenska konstpriserna. I priset ingår även en publikation där Lidéns arkitekturlärare Ola Andersson har valt att nästan uteslutande fokusera på Lidéns samhörighet med gatu- och grafittikonsten. Tveklöst träffar han här ganska rätt när det gäller att ringa in den specifika Lidénska attityden till rummet, staden och samhället, hennes kopplingar mellan kropp och arkitektur liksom hennes tydliga markeringar mot etablissemang och ”god smak”. Den konstnär som redan för 10 år sedan blev medialt välbekant genom sin video Paralyzed där hon utför akrobatiska rörelser i en tunnelbanevagn satte genast från början ribban för sitt förhållande till samhälle och konstvärld.

Videoverk-paralyzed1

Klara Lidén, Paralyzed, 2003. Stillbild ur videoverk.

Arkitekturveckans arrangemang "Situation Stad" 3/9 2011

 
Arkitekturveckan, ett arrangemang initierat av KTH Arkitekturskolan i samarbete med Arkitekturmuseet, Kulturhuset och Stockholms Arkitektförening, avslutades igår med ett symbosium om staden på Moderna museet/Arkitekturmuseet i Stockholm. Symbosiet var också en del i Moderna museet / Arkitekturmuseets "Öppet kritiskt forum". Temat var stadens begränsningar och möjligheter.
 
Symbosiet bestod av två delar dels en föreläsning av Simon Sandler, som är professor i arkitektur- och stadsbyggnadshistoria vid University of California, och dels en paneldiskussion där utöver Simon Sandler även Karolina Keyzer, stadsarkitekt i Stockholm; Elin Strand Ruin, arkitekt och konstnär och Sven-Olov Wallenstein, filosof delog. Samtalsledare var Erik Jarlöv från Stockholms Arkitektförening och John Peter Nilsson, intendent på Moderna Museet.
 
Ett arrangemang inspirerat av två pågående utställningar - Siri Dekert och Klara Lidén
För närvarande pågår två stycken utställningar på Moderna museet, Siri Dekert och Klara Lidén. Bägge dessa konstnärer hanterar staden i sitt konstnärskap. Det var motivet varför man började undersöka om inte det var möjligt att arrangera ett seminarium på temat staden/konst och framförallt ett seminarium om hur olika man kan se på och tolka innehållet i ett begrepp som stad. Nedan två exempel på konst från de bägge konstnärerna som inspirerade till detta seminarium, först Siri Dekerts kända konstverk "Ristningar i betong" vid Östermalms tunnelbanestation i Stockholm och därefter Klara Lidéns självporträtt "Keys to the City". Siri Dekerts konstverk i Östermalmstorgs tunnelbanestation innebar en brytpunkt för gestaltningen av det offentliga rummet, där hennes konstverk hade bärande teman som fredskap och feminism. Klara Lidéns arbeten kännetecknas främst av att utforska såväl de fysiska som de psykologiska gränserna för de offentliga och privata rum vi befolkar. Uttryckssätt och tid skiljer dem åt, men de båda tror på staden som en plats för kollektiv gemenskap.
Del av Siri Dekerts "Ristningar i betong" vid Östermalms tunnelbanestation i Stockholm.
 
Klara Lidéns självporträtt "Keys to the City".
Simon Sadler - "A natural history of the city"
Simon Sadler föreläsning utgick ifrån hur konstnärer och arkitekter har sett på staden utifrån ett antal olika perspektiv. Simon Sadler, som är historiker, har i sin forskning särskilt fokuserat på efterkrigstidens arkitektur och stadsutveckling och då särskilt kring "Situationist International group" som framförallt verkade mellan 1957 och 1972. Men denna föreläsningen sträckte sig tidsmässigt över längre tillbakablickar på synen av staden, både ur ett konst som arkitektoniskt perspektiv.
 Simon Sadler vid sin föredragning på Moderna Museet/Arkitekturmuseet i Stockholm.
 
Detta är på inget sätt några fullständiga anteckningar, men några av mina minnesanteckningar var.
Mycket av Simon Sadlers handlade om Staden vs Natur. Att man kan se på städer precis som natur, "second nature". Att vi sett på staden till att börja som en triumf över naturen, med sin ordning och reda. Men att stadens utveckling under historien blivit allt mer som naturen, komplex och facinerande på en och samma gång och på något sätt med en utveckling som i många fall är "out of control". Staden har blivit som naturen. Eller går det att få ett kontrollerat kaos.
 
Simon Sadlers föredrag innehåll en mängd foton, målningar, ritningar och illustrationer - nedan finns några:
 
Dennis Crompton:  Computer city, 1964
 
Foto från filmen Bladerunner, 1982
 
The High Line Park, New York
 
Warren Chalk "Living City Survival Kit", 1963
 
Guy Deboard, The naked city, 1957
 
Paneldiskussion
Paneldiskussion fann jag inte vara lika givande som föreläsningen. Den var mer förvirrande än denna typ av diksussioner brukar vara, "frågan är ... vad är frågan". Men mycket av diskussionen handlade om medborganas möjlighet att medverka i denna typ av processer. Som Simon Sadler sa, det handlar om "Design of the Design", dvs hur designar man lägger man upp processen kring stadsutveckling. Hur startar man en process med inolvering av stadens medborgare och hur kan man vidmakthålla ett intresse? Konstaterades att här är konst/konstnärer en viktig del i processen.