Light houses

Light houses - pågående utställning om ung nordisk arkitektur

Light Houses, är en pågående utställning vid Arkitektur- och designcenter fd Arkitekturmuseet i Stockholm.  Där presenteras trettiotvå svenska, norska och finska arkitektkontor. Genom varsitt föremål förmedlar de sina idéer om vad arkitektur kan vara. Objekten kompletteras av arkitekternas egna texter. Sammantaget speglar utställningen många av de sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningarna. Utställningen pågår till den 16 februari 2014. Uställningskatalogen kan laddas ned här. ow72ekqyzzzchlhhrfup

Light hosues - en uppdatering av nordiska paviljongen vid Arkitekturbienalen Light Houses är en uppdaterad version av den samnordiska utställning som gjordes för Arkitekturbiennalen i Venedig 2012. Utgångspunkten då var både 50-årsjubileet av Sverre Fehns nordiska paviljong i Venedig och biennalens allmänna tema ”common ground”. Inför utställningen beställdes ett skulpturalt verk 32 finska, svenska och norska arkitekter födda efter paviljongens tillkomstår 1962. Verket skulle utgöra essensen av kontorens filosofi och samtidigt uttryckligen stå i samklang med Sverre Fehns modernistiska byggnad. Urvalet av medverkande kontor gjordes av ansvarig curator Peter MacKeith, professor i arkitektur vid Sam Fox School of Design & Visual Arts, St.Louis, Missouri.

Utställande arkitekter ALA Architects, Anttinen Oiva Architects, Avanto Architects, Lundén Wikar Österlund, Hollmen Reuter Sandman, JKMM, K2S Architects, Lassila Hirvilammi architects, NOW, Sanaksenaho Architects, Verstas Architects, Atelier Oslo, Brendeland & Kristoffersen Arkitekter AS; Fantastic Norway; Haugen/Zohar Architects, Helen & Hard, Jarmund Vigsnæs Arkitekter, MANTHEY KUL, Reiulf Ramstad Arkitekter; Rintala Eggertson Arkitekter, SPACE GROUP, TYIN Tegnestue, Arkitektstudio Widjedal Racki, Elding Oscarson, General architecture, happyspace, In praise of Shadows arkitektur, Kjellander + Sjöberg Architects, Marge Arkitekter, Nordmark & Nordmark, petra gipp arkitektur, THAM & VIDEGÅRD, (nod) COMBINE

ik8pc4jdune301txhevq

(nod) COMBINE, ett svenskt arkitektkontor som deltar i utställningen Light houses