Konst

GATSMART KULTUR i Korogocho: Reflektioner från en gata i Korogocho, Nairobi, Kenya

GATSMART KULTUR i Korogocho: Reflektioner från en gata i Korogocho, Nairobi, Kenya

Tillsammans med lokala konstnärer och några av Nairobis största namn inom gatukonst, samlas barn och ungdomar för att förvandla gatorna till offentliga konstverk. Alla bjuds in att vara med och måla. Landskapsarkitekterna Pia Johansson, Emma Skottke, Marlene Thelandersson och Maria Höök har genom Arkitekter utan gränser engagerat sig i projektet Korogocho Streetscapes i Nairobi.

Ta del av seminariet "Varför måste våra gemensamma miljöer gestaltas?"

Statens konstråd driver under åren 2010 - 2012 det processorienterade regeringsuppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet. Visionen för Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer är att långsiktigt stärka den arkitektoniska och konstnärliga gestaltningen av offentliga byggnader, platser och landskap. Genom att utgå från en helhetssyn som väger samman arkitektoniska och konstnärliga perspektiv med tekniska, ekonomiska och sociala målsättningar ska gestaltningsperspektivet bli ett självklart inslag i både planeringen och utformningen av offentliga miljöer.

Målsättningen med uppdraget är att utveckla nya samverkansformer som ökar möjligheterna för gestaltande yrkesgrupper som arkitekter, konstnärer, formgivare, konsthantverkare och designer att samverka med andra yrkesgrupper som ingår i plan- och byggprocessens olika faser.

Inom uppdraget genomförs ett flertal processorienterade samverkansprojekt med kommuner, landsting och fastighetsägare som ska generera goda exempel på gestaltning av offentliga miljöer och ökad kunskap om samverkansprocesser.

Frågor som ställs är: Har beställaren en egen arkitektonisk och konstnärlig vision? Hur samarbetar man i plan- och byggprocesser för att generera högre arkitektonisk och konstnärlig kvalitet? Finns en genuin kommunikation med boende och andra?

Läs mer om uppdraget här.

Den 8/11 genomfördes inom ramen för uppdraget ett kvälsseminarium i Statens konstråds lokaler i Stockholm. Medvrkade gjorde: Henrik Orrje, Statens Konstråd; Åsa Dahlin, Boverket; Krister Olsson, Riksantikvarieämbetet; Malin Zimm, Arkitekturmuseet och Maria Håkansson, forskare på Institutionen för samhällsplanering och miljö på KTH.

Här nedan är det möjligt att ta del av detta seminarium:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=FS_2BbF54Bs]

Program klart för mötesplats den 29 mars, 2011

Nu är programmet klart för mötesplatsen i Stockholm om kreativa näringar, konstnärliga värden och stadsutveckling eftermiddagen den 29 mars. Sista anmälningsdag är 25 mars. Inbjudan och program (pdf) Mer information

Kreativa näringar, konstnärliga värden och stadsutveckling

Eftermiddagen den 29 mars arrangeras en öppen mötesplats om kreativa näringar, konstnärliga värden och stadsutveckling och behovet av samspel mellan dessa. Bakom mötesplatsen står Föreningen för Samhällsplanerings lokalavdelning Stockholm-Mälardalen i samarbete med Tillväxtverket, Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet.

Information och anmälan

Föreningen för Samhällsplanerings årsmöte äger rum efter mötesplatsen.