Kasper Salin-priset

Vinnarna av Sveriges Arkitekters priser 2013

Sveriges Arkitekter delar årligen ut priser. Vi brukar normalt vara duktiga att sprida information om vinnarna, men har hittills inte gjort detta - men bättre sent än aldrig. Årets priser delades ut den 8/11 i samband med Arkitekturgalan på Stockholm Water Front i Stockholm. Följande priser delades ut:

  • Kasper Salin-priset
  • Sienapriset
  • Bostadspriset
  • Guldstolen
  • Årets arkitekturkritiker

Kasper Sain priset 2013: Nya krematoriet på Skogskyrkogården

Nya krematoriet på Skogskyrkogården i Stockholm tilldelas Kasper Salin-priset 2013. Ansvarig arkitekt Johan Celsing, Johan Celsing Arkitektkontor. Byggherre Stockholm stads kyrkogårdsförvaltning genom Mats Larsson. Juryns motivering lyder "Det nya krematoriet, ett lugnt och precist tillägg till den helhetskomposition som Lewerentz och Asplund en gång skapade. Krematoriet kommer snabbt att bli en naturlig del av världsarvet ".

b32355

Sienapriset år 2013: Hamra Nationalpark, Ljusdal

Hamra Nationalpark, Ljusdal belönas med Sienapriset 2013 som ges till årets bästa utemiljö med motiveringen: "Hamras nationalpark och dess nya entréer har genomförts med största respekt för landskapet och, genom god planering samt teknisk precision, har anläggningen uppförts med minimal skada på omgivande mark och vegetation." genom White arkitekter landskapsarkitekt LAR/MSA Martin Ehn Hillberg. Byggherre: Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen i Gävleborg, Rie Stagegaard.

b32309

Bostadspriset 2013: Kv Rosmarinen, Helsingborg

Kv Rosmarinen, Helsingborg får Bostadspriset 2013 för att "projektet visar på möjligheten att med genomarbetad gestaltning och noga styrd process göra det enkla exklusivt och skapa alternativ till traditionella småhusområden". Arkitekt Griab genom SAR/MSA Anders Lundin, Abbas Chahrour och arkitekt Juha Huhtilainen, på uppdrag av HSB Nordvästra Skåne genom Ulf Nordström och Helena Pantzar.

b32293

Guldstolen år 2013: Armaturen Ascent

Armaturen Ascent Belönas med Guldstolen 2013 för bästa nyligen färdigställda möbel satt i serieproduktion. Juryn motiverar valet med orden: "med sina fina närmast tidlösa proportioner ger Ascent ett reducerat tilltal, och inbjuder samtidigt till raffinerad behandling av det artificiella ljuset". Formgivare är Daniel Rybakken för Luceplan.

Årets arkitekturkritiker år 2013: Dan Hallemar

Dan Hallemar tilldelas Kritikerpriset 2013 för " ett mångårigt och engagerat bidrag till att bredda och fördjupa svensk arkitekturkritik".

b32199

Dan Hallemar

Och vinnaren av Sveriges Arkitekters pris år 2011 är....

Sveriges Arkitekter delar årligen ut priser. Årets priser delas ut tidigare idag den 11/11 i samband med Arkitekturdagen på Stockholms Universitet. Följande priser delades ut: -Kasper Salin-priset -Bostadspriset -Sienapriset -Guldstolen -Årets arkitekturkritiker

Kasper Salin priset 2011: Station Triangeln, Malmö

Station Triangeln i Malmö fick Kasper Salin-priset 2011. Den finaste utmärkelsen för byggnadsverk av hög arkitektonisk klass i Sverige som delas ut en gång om året. Juryns motivering: Station Triangeln i Malmö tilldelas Kasper Salin-priset 2011 för ett ovanligt konsekvent genomförande av en tydlig och insiktsfull arkitektonisk idé. I en storskalig infrastrukturs möte med staden skapas en ny typ av rum och ljusflöden som underlättar möten mellan människor. Arkitekt för verket är KHR AS arkitekter och SWECO Architects AB genom designansvarig arkitekt Nille Juul Sørensen och uppdragsledare Lars Lindahl på uppdrag av dåvarande Citytunnelprojektet.

Station Hyllie, vinnare av Kasper Sahlin priset 2011

Bostadspriset år 2011: Atriumradhusen Äppelträdgården i Göteborg.

”Ett inspirerande exempel på komplettering av ett miljonprogramsområde”, skriver juryn i sin motivering. Bostadspriset togs emot gemensamt av byggherrens representanter Magnus Borglund från White Arkitekter och Sven Steen från FO Peterson & Söner som byggt tillsammans. Arkitekterna SAR/MSA Mikael Stenqvist och Thomas Landenberg närvarade också.

Atriumradhusen Äppelträdgården i Göteborg, vinnare av Bostadspriset år 2011

Sienapriset år 2011 - Stortorget, Gävle

Stortorget i Gävle får årets Sienapris för bästa offentliga miljö. Juryn motiverar sitt val med att ”omdaningen har gjorts med ett stort grepp passande för den stora uppgiften, vilket har gett gävleborna ett centralt stadsrum med stark egen identitet … präglat av både aktualitet och hållbarhet”. Arkitekt är Andersson Jönsson Landskapsarkitekter genom landskapsarkitekt LAR/MSA Anders Jönsson på uppdrag av Gävle kommun.

Nya Storttorget, Gävle - vinnare av Sienapriset år 2011.

Guldstolen år 2011: stolen Ru Chair.

Årets Guldstol i kategorin produkt går till stolen Ru Chair. Juryn skriver i sin motivering att ”med sin nätta och diskreta profil är Ru Chair både nyskapande och upplyftande egensinnig”. Office for design genom Shane Schneck är stolens designer. HAY har producerat.

Årets arkitekturkritiker år 2011: Per Wirtén

Till årets arkitekturkritiker har juryn utsett Per Wirtén ”för hans förmåga att med en kombination av personligt tilltal och fakta göra ytterstaden synlig för alla”. Per Wirtén gav år 2010 ut boken "Där jag kommer ifrån - kriget mot förorten".

Per Wirten, här i samband med en diskussion om samrådsförslaget Arkitektur Stockholm på Färgfabriken tidigare i år. För mer information om detta möte, läs Planeringsbloggens inlägg här.

Nominerade till Sveiges Arkitekters pris år 2011 är ....

Sveriges Arkitekter delar årligen ut priser. Årets priser kommer att delas ut i samband med Arkitekturdagen den 11/11 på Stockholms Universitet. Följande priser delas ut: -Kasper Salin-priset -Bostadspriset -Sienapriset -Guldstolen -Årets arkitekturkritiker

Årets juryarbete har visat på att det byggs mycket i Sverige just nu. Juryn har haft långt över hundra projekt att ta ställning till. Nomineringarna visar att det har skett en förskjutning från det offentliga till de privata beställarna bland de intressantaste projekten. Nedan framgår de nominerade till respektive pris:

Till Kasper Sahlin priset  är en skogssauna i Gävle, en studio på Gotland, en järnvägsstation i centrala Malmö och en konferensgård i Stockholms skärgård nominerade. Information och foton om alla nominerade till årets Kasper Sahlin pris hittar ni här. Tidsskriften Arkitekturs kommentar är att många av de nominerade projekten i år till Kasper Sahlin priset är för likartade och fokuserar på ett liv bortom de urbana, läs kommentar och diskussion här.

En av de nominerade till åets Kasper Sahlin pris: Studio på Furillen, Gotland. Ritad av Andreas Forsberg, AQ Arkitekter.  Har tidigare i år vunit tidskriften Arkitekturs debutpris. Foto: Åke Eson Lindman.

Nominerade till Bostadspriset är en konsthall med bostäder i Stockholm, ett vårdboende i Norra Vram, en gruppbebyggelse vid Valö Fyr i Göteborg samt atriumhus, även de i Göteborg. Information och foton om alla nominerade till årets Bostadspris hittar ni här.

En av de nominerade till årets bostadspris. Gruppbebyggelse vid Valö Fyr, Göteborg. Arkitekt: Anders Landström, Magnus Stenmark och Karin Norén-Elfström på Landström Arkitekter AB. Foto: Åke Eson Lindman.

Till Siennapriset nomineras i år en stadsdelspark i Årstadal, Stockholm, en park vid Malmös norra infart, ett stadsdelstorg i Liljeholmen, Stockholm, samt en omdaning av Stortorget i Gävle. Information och foton om alla nominerade till årets Sienapris hittar ni här.

En av de nominerade till årets Sienapris. Stadsdelspark i Årstadal, Stockholm. Anders Jönsson på Andersson Jönsson Landskapsarkitekter. Foto: Kasper Dudzik

Följande nominerade tävlar om att få Guldstolen: stolen Ru Chair i gediget trähantverk, den stapelbara pallen Spin, stolen Aeris som gör sig lika bra enskilt som i mängd och stolen Vilda som kombinerar nytt och gammalt. Information och foton om alla nominerade till årets Guldstolen hittar ni här.

För årets arkitekturkritiker sker inga förhandsnomineringar.