Höga hus

FFS Stockholm Mälardalen + KTH Stadsbyggnadsakademin inbjuder till mötesplats 5/12 om Höga hus

Kan höga hus lösa Stockholmsregionens behov av bostäder och lokaler? Hur ser en sådan stad ut? Och vilka konsekvenser kan en satsning på höga hus föra med sig? Mötsplatsen är ett samarbete mellan FFS Stockholm-Mälardalen och KTH Stadsbyggnadsakademin. Mötesplatsen arrangeras på KTH, Lindstedsgatan 5, Sal D2. Mötesplatsen är gratis och öppen för alla intresserade.

Introduktion

Under de senaste åren har frågan om höga hus i Stockholm blivit aktuell genom en rad projekt och förslag om satsningar på höga hus i olika delar av staden. Något samlat förhållningssätt till höga hus som lösning på önskemål om en tätare stad finns däremot inte. Inte heller finns någon policy för var och hur höga hus kan och bör byggas i staden. Tidigare har höga hus byggts på enstaka platser i staden samtidigt som man har velat slå vakt om stadens silhuett. Detta traditionella förhållningssätt kan nu vara på väg att ändras.

På vilket sätt påverkar höga hus sin omgivning och vilka blir konsekvenserna för stadslivet och trafiken jämfört med traditionell kvartersbebyggelse. Vilka blir de tekniska, sociala och ekonomiska konsekvenserna? Om höga hus ska bygga, efter vilka principer bör de lokaliseras. Köpenhamns stad har utvecklat ett förhållningssätt till höga hus. Bör Stockholm göra något liknande? Detta är några av de frågeställningar som kommer att diskuteras på mötesplatsen.

Preliminärt program:

16.30 Inledning

16:40 Professor Anders Wilhelmsson, KTH

17.00 Tekn. dr Alexander Ståhle, Spacescape

17.20 Panelsamtal om olika aspekter på höga hus – ekonomi, sociala aspekter, konstruktion och säkerhet, trafik - under ledning av professor Göran Cars. Medverkande är Dick-Urban Vestbro, KTH; Bo Göran Hellers, KTH; Anders Wilhelmsson, KTH; Alexander Ståhle, Spacescape

17.45 Paus och mingel

18.00 Köpenhamns förhållningssätt till höga hus. Köpenhamns stadsarkitekt Tiina Saaby

18.20 Politikerna Per Ankersjö (c) och Tomas Rudin (s) utfrågas av moderatorn.

18.40 Diskussion

19.00 Avslutning/Mingel med tilltugg och dryck