FFSplus1

FFS+1: Hjälp oss att värva en ny FFS medlem och ha chansen att vinna ett fritt medlemskapsår

Utvecklingen av samhällsplaneringen och planerarrollen står aldrig still. Föreningen för samhällsplanering (FFS) verksamhet har därför uppdaterats under senare år. Nu vill vi ta ytterligare ett steg och vässa vår verksamhet, men för det behöver vi bli fler medlemmar. Medlemsrekryteringskampanjen FSS+1 innebär att varje medlem tar ansvar för att rekrytera en till medlem. En liten insats från många kan ge stor effekt. Värva din arbets- eller studiekollega, eller varför inte se till att din arbetsplats blir organisationsmedlem genom att börja prenumerera på tidskriften PLAN. För att öka motivationen att rekrytera fler medlemmar kommer vi att lotta ut fria medlemskapsår till de som hjälper till att rekrytera fler FFS-medlemmar. Vi har i detta blogginlägg samlat information om FFS för den som vill bli medlem samt information till dig som redan är det och värvat någon ny medlem och vill delta i utlottningen. Allt material och information finns också att tillgå via FFS webb. ffsplus1

Vad är Föreningen för samhällsplanering (FFS)?

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) är en ideell förening. FFS bildades år 1947 i samband med att Sverige fick ny lagstiftning för planering och bostadspolitik. Vi vill verka genom att främja idéutbyte om samhällsplaneringens mål och metoder. Medlemmar är arkitekter, ekonomer, ingenjörer, jurister, kulturgeografer, landskapsarkitekter, miljövetare, planerare, sociologer, statistiker, statsvetare och socionomer. Vi arbetar inom såväl offentlig som privat sektor. Vi hanterar både planering av stad och land. Många planerarstudenter är medlemmar. Totalt är vi idag runt 1100 medlemmar.

Vad får du som medlem i Föreningen för samhällsplanering (FFS)?

Detta får du som medlem i FFS:

 • tidskriften PLAN som utkommer med sex nummer per år
 • elektroniska nyhetsbrevet ePLAN som kommer ut med tio nummer per år
 • inbjudningar till lokalföreningarnas verksamhet
 • de sociala medierna (webb, blogg, facebook)

Vi bedriver även olika typer av utvecklingsprojekt. Vi har i år bla givit ut en ny bok om svensk samhällsplanering på engelska. Som medlem får du självklart rabatterat pris på denna bok. Vi bedriver även just nu ett EU-projekt om energi och planering som heter SPECIAL, läs mer här.

Vad kostar det att bli medlem i Föreningen för samhällsplanering?

Här nedan finns priser för de olika typerna av medlemskap:

 • Enskild medlem (395 kr/år )
 • Familjemedlem - ytterligare medlem i samma hushåll (250 kr/år)
 • Pensionärsmedlem (295 kr/år)
 • Studerandemedlem (125 kr/år)

Myndigheter, Företag, Organisationer

Prenumeration på tidskriften PLAN, ett s.k. organisationsmedlemskap för myndigheter, företag och organisationer: Prenumerationsavgiften är 1200 kronor (1300 kronor för adress utanför Sverige). Myndigheter, företag och organisationer kan också välja att bli FFS Partner och får då utöver prenumerationer på tidskriften PLAN ett mycket förmånligt paket med annonser m.m., se mer här.

Hur blir jag medlem i Föreningen för samhällsplanering (FFS)?

På denna webbsida kan du teckna FFS medlemskap.

FFS:s kansli svarar gärna på frågor om medlemskap och har också har hand om adressändringar och andra medlemsärenden.

Är du FFS medlem och har värvat någon ny medlem? Delta i utlottningen av fritt medlemskapsår!

Är du redan FFS medlem, och har hjälpt till att rekrytera någon ytterligare medlem. Då deltar du i utlottningen av ett fritt medlemskapsår i Föreningen för samhällsplanering (FFS). Fram till 31/3 2014 så pågår FFS+1 kampanjen där du kan vinna ett fritt medlemskap år 2014, därefter deltar du i utlottningen av fritt medlemskap i FFS år 2015.

Utlottning, ju fler som värvas desto större chans

Minst tio medlemmar kommer att få ett fritt medlemskapsår 2014 och 2015. Men ju fler som värvas desto fler fria medlemskapsår lottas ut. Kampanj för år 2014 pågår fram till 31/3 år 2014, därefter deltar de som värvar i utlottning av fritt år 2015.

Om FFS kampanj ger:

 • 1-100 ytterligare medlemmar: 10 stycken värvarmedlemmar får fritt 2014/15
 • 101-200 ytterligare medlemmar 20 stycken värvarmedlemmar får fritt 2014/15
 • 201-300 ytterligare medlemmar 30 stycken värvarmedlemmar får fritt 2014/15
 • Osv.

Delta i utlottningen

När den du rekryterat betalt anmälningavgift till FFS ska du via email (kansli@planering.org) till FFS kansli anmäla att du vill delta i utlottning av fritt medlemskapsår. Var noga och skriv i emailets ämnesrad ”FFS+1”. Skriv dina kontaktuppgifter och uppgifter om vem du rekryterat. FFS kontaktar vinnare efter utlottning, samt kommer informera via FFS webb, blogg och facebook att meddella att vinnarna utsetts. Värvar du flera olika medlemmar så ökar självklart dina chanser att vinna eftersom du deltar med flera olika lotter i dragningen.

 Detta vill FFS göra vid en förbättrad ekonomi

Som ideell förening styrs verksamheten ytterst genom föreningens årsmöte, men på önskelistan står bl.a. att:

 • Utveckla tidskriften PLAN:s sex stycken årliga nummer ges ut vid sex separata tillfällen dvs inte ha två stycken dubbelnummer.
 • Digitalisera alla tidigare utgivna nummer av tidskriften PLAN dvs från 1947 och framåt
 • Utveckla våra sociala medier ytterligare genom att forma en ännu starkare organisation för detta
 • Utveckla våra lokala verksamheter genom ytterligare ekonomiskt stöd samt starta upp ytterligare lokal verksamhet där FFS idag inte finns
 • Ytterligare stärka samspelet mellan FFS olika basverksamheter dvs PLAN/ePLAN-Sociala medier-Lokal verksamhet
 • Skapa möjligheter till studieresor samt återuppta utdelningen av Pelle Holms resestipendium