FFS ePLAN

Årets första FFS ePLAN

Igår kom årets första nummer av Föreningen för samhällsplanering (FFS) nyhetsbrev via email till alla er som är FFS-medlemmar. Är du medlem i FFS men inte fått detta nyhetsbrev, se till att uppdatera din epost adress genom att kontakta FFS kansli.  Är du inte medlem men vill ha bla FFS ePLAN, bli medlem här. Vill du nå ut med din annons för en kommande rekrytering, evenamng, konferens, kontakta FFS ePLAN:s redaktör Anton Sjönblom, så kan han berätta mer om våra fördelaktiga priser - se även här. FFS ePLAN

FFS nyårslöften för år 2013

Föreningen för samhällsplanering (FFS) nyårslöften för år 2013 framgår nedan. Hjälp till att uppfylla dessa löften genom att fortsätta vara medlem eller bli medlem i FFS.  Gott nytt år!

Tidskriften PLAN - sex stycken nya nummer

Utgivning av sex nummmer, två enkelnummer och två dubbelnummer, av vår tidsskrift PLAN. Årets teman bla Smarta städer i nr 2/3. Utgivning med manus- och annonsstopp syns nedan och här kommer du i kontakt med PLAN:s redaktion.

Nummer Utgivning Manusstopp Annonsbokning
1 Vecka 13 18 januari 8 mars
2-3 Vecka 25 12 april 3 juni
4 Vecka 42 9 augusti 1 oktober
5-6 Vecka 51 14 oktober 30 november

plan2011-56

Utgivning av engelsk bok om svensk samhällsplanering 

Som vi tidigare berättat om här är det klart att vi under 2013 kommer att ge ut en bok på engelska om svensk samhällsplanering. FFS har tídigare gjort detta, senast år 2001, men den utgåvan är slutsåld sedan länge. FFS medlemmar kommer att erbjudas köpa boken i samband med inbetalningen av medlemsavgiften 2013 till extra förmånligt pris. Övriga kan också beställa boken här, fram till den 31/1 till specialpris.

ffs-bok-2012

Fortsatt utveckling av FFS digitala infromationslokaler

Vi lovar att under 2013 fortsätta vår påbörjade utveckling av våra digitala informationskanaler. Det innebär fortsatt prioritering av vår - webbsida, www.planering.org, - blogg, planeringsbloggen.wordpress.com - facebooksida www.facebook.com/planering - elektroniska nyhetsbrev e-PLAN

Inriktningen på utveckling kommer framförallt ligga på att utveckla dels vår webb dels vårt nyhetsbrev e-PLAN, i övrigt handlar det om konsolidering av upparbetad publiceringstakt.

Fortsätta arrangera lokala seminarier, mötesplatser och snick-snack

Det var länge sedan vi lyckades genomföra så många lokala seminarier, mötesplatser och snick-snack som vi gjorde år 2012. Ambitionen blir därför att konsolidera denna höga nivå under år 2013 men också att försöka arrangera fler mötesplatser i nya städer för att på så sätt uppmärksamma fler på FFS verksamhet.

Introducering av en ny sammanhållande grafisk profil 

Vi har under senare år arbetat med att tydligare koppla samman våra olika aktiviteter, PLAN-Mötesplatser-Digitala kanaler. Under år 2013 är det dags att ta ytterligare ett steg genom att etablera en ny sammanhållen grafisk profil för FFS. Styrelsen har arbetat med att utveckla en sådan profil under 2012 och den kommer under 2013 att införas.

Aktiviteter för att säkerställa FFS ekonomi

Trots mer och bättre verksamhet så fortsätter FFS att tappa medlemmar. Det visar sig att en bra verksamhet inte räcker till för att rekrytera nya medlemmar, utan vi måste också göra mer riktade aktiviteter som exempelvis: 1. Medlemsrekrytering av fler FFS-medlemmar, enskilda medlemmar 2. Rekrytering av fler FFS-medlemmar, organisation samt fler som väljer att vara  FFS-partner 3. Rekrytering av fler aktiva medlemmar i föreningens verksamhet. Vi är en ideell förening där stora som små insatser välkomnas. Insatserna kommer i hög grad även fortsättningsvis inte kunna ekonomiskt ge någon ersättning utan ersättningen är möten och kunskapsutbyte med andra planerare.

Gott nytt år!

Med detta inlägg tackar vi för i år och önskar er alla ett gott nytt år.

FFS önskelista till tomten

Föreningen för samhällsplanerings (FFS) önskelista till tomten:1. Fler FFS-medlemmar, enskilda medlemmar: 2. Fler FFS-medllemar/PLAN-prenumeranter, organisation/företag 3. Fler aktiva medlemmar

1. Fler FFS-medlemmar, enskilda medlemmar

Är du inte medlem?, Bli det här! Då får du tidskriften PLAN hemskickad, elektroniska nyhetsbrevet e-PLAN i din inkorg tillsammans med inbjudningar till mötesplatser/snick-snack mm. År 2013 kommer du också få FFS nya bok om svensk samhällsplanering på engelska, till ett särskilt förmånligt pris.  

2. Fler FFS-medllemar/PLAN-prenumeranter, organisation/företag

Se till att din arbetsplats stöttar FFS genom att vara FFS-partner eller prenumerera på tiskriften PLAN. 

3. Fler aktiva medlemmar

Stora som små insatser för FFS välkomnas: skriv en artikel till PLAN, hjälp till med facebooksidan/planeringsbloggen, ingå i en styrelse (kontakta lokal eller nationell valberedning), se till att jobbanonnser för blivande arbetskollegor också läggs ut via FFS webb, köp in FFS kommande presentbok om svensk samhällsplanering på engelska till din arbetsplats så den kan användas som present i samband med utländska besök. All information hittar du på FFS webb.

Annonsera i FFS PLAN, FFS ePLAN och på vår webbplats

 Har din organisation behov av att annonsera framöver, exempelvis rekryteringsannonser? Föreningen för samhällsplanering (FFS) erbjuder prisvärda annonser riktade till rätt målgrupp. Du kan välja att annonsera via något av följande medier eller att göra kombinationer av följande medier:

  • vår webb www.planering.org,
  • vårt nya elektroniskt nyhetsbrev FFS ePlan
  • vår tidskrift Plan.
Stoppdatum för annonser till kommande tidskriften PLAN:s dubbelnummer nr 5-6 som kommer ut vecka 51 är den 23/11. Stoppdatum för annonser till kommande FFS ePLAN som ska skickas 19/11 är den 16/11. På webben anpassar vi oss till era önskemål avseende annonsernas tider. Du hittar all information på länken här.

FFS nya e-PLAN har skickats per epost

FFS har fått en ny informationskanal - det nystartade nyhetsbrev e-PLAN! Nyhetsbrevet e-PLAN skickades för första gången ut nu i veckan. Om du är FFS-medlem men inte har fått e-PLAN bör du på en gång kontakta kansliet, så att vi får din korrekta mail-adress. I medlemsregistret saknas e-postadress för ett antal medlemmar. Det har också visat sig att vissa e-postadresser är felaktiga och returnerar e-PLAN. Tanken med e-PLAN är ett nyhetsbrev som ska samla aktuell föreningsinformation, samhällsplaneringsrelaterade notiser och länktips, d.v.s. omvärldsbevakning, samt ge utrymme för platsannonsering. Nyhetsbrevet utgör ett mer aktualitetsbetonat komplement till föreningens tidskrift PLAN, som även framgent kommer utgöra stommen i föreningens kommunikation. Nyhetsbrevet kommer att skickas per epost enbart till de som är medlemmar i FFS, för att på så sätt öka medlemsnyttan. Vår webb, blogg och facebooksida kommer dock även fortsättningsvis att vara öppna för alla intresserade dvs oavsett om man är eller inte är  FFS medlem.

Under hösten och vintern provar vi oss fram. Har du frågor, idéer eller önskar annonsera är du välkommen att kontakta redaktionen på eplan@planering.org