Föreningen för Samhällsplanering

FFS Stockholm Mälardalen mötesplats 28/5 Planerarrollen

Försommarmingel: Planerarrollen - lärdomar och förhoppningar

En mötesplats för samtal, reflektioner och erfarenhetsutbyte. Mer info kommer inom kort.

Torsdag den 28 maj (OBS! Nytt datum!). På Rambölls kontor, Krukmakargatan 21. Kvällen börjar klockan 17.30.

Anmälan obligatorisk till FFS Stockholm Mälardalen ffsmotesplats@gmail.com senast 22/5.

Välkommen!

PLAN:s teman och datum under år 2015

PLAN:s teman och datum under år 2015

Föreningen för samhällsplanering (FFS) ger ut tidskriften Plan, och har gjort så sedan starten år 1947. Varje år har det tagits fram sex stycken ny nummer. Redaktionen bestående av Björn Eklund, Malin Bosaeus och Anton Sjöblom har tillsammans med sin redaktionskommitté tagit fram en arbetsplan för framtagandet av år 2015 års nummer:

PLAN nr 6 år 2014

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) tidskrift PLAN nr 6 år 2014 kommer i veckan skickas ut till er FFS medlemmar. Temat för detta nummer är “Energi”, vilket också är temat för det EU projekt som FFS är med och driver under namnet SPECIAL, läs mer här. Är ni inte medlemmar i FFS och vill läsa detta nummer, se då till att bli medlem genom att klicka här. Ni kommer då också få årets tidigare nummer av PLAN direkt till er. Ni kan också redan nu ange att ni vill bli medlemmar år 2015. Innehållet i nr 6 av PLAN framgår nedan: Ledare

Nytt & Noterat

TEMA – Energi

 • Prosumenternas tid. Rebecka Marklund, Energimyndigheten
 • EnergiForm - arkitektur, konst och energi i unik kombination. Anna Mård, Björn Ekelund, Jenny Bergström, August Wiklund
 • Solenergi i stadsplanering. Jouri Kanters, Johan Dahlberg, Marja Lundgren, Maria Wall
 • Arkitektur för lågenergihus. Hans Eek
 • Morot för energisnåla hus i Lerum. Peter Rosengren, Ann-Christin Wellander, Pierre Bolvede
 • Proactive quality management - process för energieffektiva byggnader. Päivi Kärnä, Jarmo Pitkäniemi, Pekka Seppälä
 • Energieffektivisering - verkan av ändringar i norsk och svensk lagstiftning. Hege Westskog, Sjur Kasa, Lennart J. Lundqvist
 • SPECIAL – Samhällsplanering med energiperspektiv. Carl-Johan Engström, Mats Johan Lundström, Ulf Ranhagen

Intervju – Nina Hällgren

Böcker och sånt

Recensioner av böckerna:

 • Gentrifiering
 • Atla
 • Emergent Urbanism. Urban Planning and Design in Times of Structural and Systemic Changes of Cities
 • Access to resources: an urban agenda
 • Statlig cykelpolitik – på papperet och i realiteten
 • Kan hela Sverige leva?
 • Stadens sopor: tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900-1975
 • Byggekologi: kunskaper för ett hållbart byggande ( tredje utgåvan )

Debatt

 • Om gentrifiering
 • Hyresgästorganisationers rätt till att överklaga

 FFS Information

FFS Plan nr 6 år 2014 Omslag PLAN nr 6 år 2014

Foto från FFS arkiv: Inbundna PLAN, årgång 1947-2013

En genomgång görs för närvarande av Föreningen för samhällsplanering (FFS) omfattande arkiv. Pärlan i arkivet är vår tidskrift PLAN, från det första året 1947 till det senaste året 2013. Alla årgångarna inbundna i snygga böcker. En skattkista över svensk samhällsplanering över snart 70 år. DSC00546

 Inbunda PLAN, årgång 1947-2013. Övre raden årgångarna 1947-1979, undre raden 1980-2013.

FFS Sthlm Mälar inbjuder till mötesplats och årsmöte 14 januari

Kallelse till årsmöte 2015 i FFS lokalavdelning Stockholm - Mälardalen, 14 januari kl 19.00Årsmötet hålls i omedelbar anslutning till SPECIAL mötesplats Att planera för solenergi som pågår kl 15:00-19:00. Plats: White, Östgötagatan 100 (Norra Hammarbyhamnen)
Mötesplats Att planera för solenergi Solen är vår viktigaste energikälla och tekniken blir allt effektivare och billigare. Hur kan stadsplaneringen bidra till ökad andelen solenergi i samhället och vad behöver vi tänka på? Mer info om Special och föranmälan här. Mötesplatsen är kostnadsfri. Föranmälan senast en dag innan.
Lokalt årsmöte, Dagordning: Enligt föreningens stadgar, § 8, ska lokalavdelningens årsmöte genomföras enligt följande dagordning: 1. Val av ordförande vid mötet 2. Val av sekreterare vid mötet 3. Val av två justerare av mötets protokoll 4. Styrelsens verksamhetsberättelse 5. Val av ordförande 6. Val av övriga styrelseledamöter 7. Val av valberedning

PLAN nr 5 "The impact of culture"

Konferensen "The impact of culture" genomfördes i Umeå, Europas kulturhuvudstad, den 23-24 september. Konferensen fokuserade på hur kultur och kreativa företag kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Konferensen var ett samarrangemang mellan flera olika aktörer och projektleddes av Tillväxtverket. I syfte att skapa en heltäckande och tillgänglig dokumentation för en bredare publik än enbart konferensdeltagarna, gavs FFS i uppdrag att göra ett specialnummer av vår tidskrift PLAN. Nu finns PLAN nr 5 år 2014 att ta del av i sin helhet via Tillväxtverkets webbsida. Konferensen genomfördes på engelska, varför också dokumentationen är på engelska. Vill du läsa en kortfattad dokumentation på svenska så finns den att ta del av här.
impact+of+culture