Europan

Vinnare av Europan 12 Adaptable city

FFS Planeringsblogg har ett flertal gånger uppmärksammat den europeiska tävlingen för unga arkitekter Europan. I samband med uppstarten av årets tävling så skrev vi följande blogginlägg, läs mer här. Vi presenterade vinnarna av Europan 11 i ett blogginlägg som går att läsa här. Igår har vinnarna av Europan 12 utsetts, se nedan, och prisutdelning blir i Göteborg den 20 januari. Bakgrund till Europan

Europan är en sammanslutning av företrädare för arkitekt- och byggbranschen i för närvarande 16 europeiska länder, med uppgift att arrangera arkitekttävlingar för unga arkitekter under 40 år. Initiativet kommer ursprungligen från Frankrike men har sedan 1988 utvidgats till en europeisk tävling, och har nu utvecklats till världens största återkommande arkitekttävling. En länk till Europans webbsida finns här, och en länk till deras svenska Europan webbsida här. Europan Sverige drivs genom Unit Arkitektur AB på uppdrag av Sveriges Arkitekter.

undefined

Europans syfte

Europan är både en tävling om idéer och om konkreta problem på faktiska platser, både en plantävling och en arkitekttävling. Europan söker nya idéer inom stadsbyggande och arkitektur och ger därmed unga arkitekter möjligheter till uppdrag och en chans att lansera sina idéer på ett internationellt plan. Många av de arkitekter som haft framgångar i Europan har senare också kunnat etablera sig med egen verksamhet.

Europan ger också de deltagande städerna möjlighet att få specifika stadsbyggnadsproblem belysta på en europeisk nivå. Även om arkitekttävlingen och dess resultat är Europans huvudidé och största attraktionskraft, så är också de internationella kontakterna och det kunskapsutbyte som dessa ger upphov till väl så viktiga för organisationens grundtankar.

Genom att tävlingen är återkommande och genom de väl dokumenterade tävlingsresultaten kan man också jämföra tendenser och inriktning över tiden och i olika europeiska länder. Detta material utgör en unik sammanställning av nutida stadsutveckling och arkitektur och är därför ett viktigt underlag för forskning och utveckling inom dessa områden.

Europan

Logga i samband med uppstart av Europan 12

Europan 12: Adaptable city I årets omgång av Europan har Sverige haft fler områden och bidrag än någonsin. Fem svenska kommuner har deltagit i tävlingen och sammanlagt 145 tävlingsbidrag har kommit in. Här är årets vinnare:

  • Höganäs: Twin Phenomena. Arkitekter: Enrique Arenas (ES), Luis Basabe (ES) och Luis Palacio (ES): Länk till vinnarmaterial här.
  • Kalmar: Protection, Density and Complexity. Arkitekter: Verónica Sánchez Carrera (ES), Julia Font Moreno (ES), Beatriz Sendin Jimenez (ES) och Indalecio Battles Abad (ES). Länk till vinnarmaterial här.
  • Haninge: Parklife. Arkitekter: Christian Scott Rasmusson (SE) och Johan Källander (SE). Länk till vinnarmaterial här.
  • Hammarö: Paths. Arkitekter: Federico Colella (IT) och Hugo Vargas (MX). Länk till vinnarmaterial här.
  • Kristinehamn: Responsive System: Arkitekter: Mario Benedetto Assisi  (IT), Irene Toselli (IT), Valentina Milani (IT), Giulia Pozzi (IT) och Giuseppe Crispino (IT). Länk till vinnarmaterial här.

- Samhället förändras snabbare än någonsin och många kommuner är i behov av planeringsidéer som är flexibla över tid, processer istället för form. Många av de prisbelönta förslagen kan anpassa sig till framtida förändring, säger Mikael Frej på det Svenska Europansekretariatet.

Vinnarna i Europan 11

Vi har missat att uppmärksamma att tävlingen för unga europeiska arkitekter, Europan, nyligen har avgjorts. Bakgrund till Europan Europan är en sammanslutning av företrädare för arkitekt- och byggbranschen i för närvarande 21 europeiska länder, med uppgift att arrangera arkitekttävlingar för unga arkitekter under 40 år. Initiativet kommer ursprungligen från Frankrike men har sedan 1988 utvidgats till en europeisk tävling, och har nu utvecklats till världens största återkommande arkitekttävling. En länk till Europans webbsida finns här. och en länk till deras svenska Europan webbsida här. Sveriges Arkitekter är svensk huvudman för Europan.

Europans syfte Europan är både en tävling om idéer och om konkreta problem på faktiska platser, både en plantävling och en arkitekttävling. Europan söker nya idéer inom stadsbyggande och arkitektur och ger därmed unga arkitekter möjligheter till uppdrag och en chans att lansera sina idéer på ett internationellt plan. Många av de arkitekter som haft framgångar i Europan har senare också kunnat etablera sig med egen verksamhet.

Europan ger också de deltagande städerna möjlighet att få specifika stadsbyggnadsproblem belysta på en europeisk nivå. Även om arkitekttävlingen och dess resultat är Europans huvudidé och största attraktionskraft, så är också de internationella kontakterna och det kunskapsutbyte som dessa ger upphov till väl så viktiga för organisationens grundtankar.

Genom att tävlingen är återkommande och genom de väl dokumenterade tävlingsresultaten kan man också jämföra tendenser och inriktning över tiden och i olika europeiska länder. Detta material utgör en unik sammanställning av nutida stadsutveckling och arkitektur och är därför ett viktigt underlag för forskning och utveckling inom dessa områden.

Europan 11 I Sverige hade fyra platser valts ut för årets tävling - Simrishamn - Norrköping - Nynäshamn - Malmö

Efter två intensiva jurysessioner i Stockholm enades juryn om att premiera 11 av de 149 inlämnade förslagen. Läs mer och ladda ner pdf versioner av förslagen här nedan. En lista på alla vinnare i Europa har publicerats på Europans internationella webbsida.

Simrishamn Tomten i Simrishamn ligger i direkt anslutning till den gamla stadskärnan, och består ett tidigare sjukhusområde och en kustremsa mot Östersjön. Uppgiften är att planera för ett stadsområde med nutida arkitektur som samtidigt anknyter till traditionen av den befintliga staden, samt att utveckla ett rekreationsområde längs kustremsan.

På tomten i Simrishamn så delade juryn ut två första pris. SK 010–Wear Out av Iria De la Pena och Miguel Huelga belönades tillsammans med TU144–Strädde av Anders Eriksson, Egil Blom, Hannes Haak och Daniel Lindberg.

SK 010–Wear Out av Iria De la Pena och Miguel Huelga

TU144–Strädde av Anders Eriksson, Egil Blom, Hannes Haak och Daniel Lindberg.

Norrköping Tomten i Norrköping ligger mellan det karaktärsfulla 60-talsområdet Vilbergen och naturreservatet Vrinneviskogen. Tomten är idag starkt påverkad av den överdimensionerade leden Gamla Övägen. Uppgiften var att skapa ett område som kan omformulera vägens betydelse, och skapa en god boendemiljö och genomsläpplighet av naturen.

I Norrköping fick förslaget DX123-Delta X av Ebba Hallin och Pelle Backman första pris. IC311–Synapcity lett av Matteo Cesare Parini fick ett andra pris och projektet GO646 - Living in the Infravillas av Carlo Alberto Tagliabue, Nicola Brenna, Marcello Bondavalli och Virginia Ortalli belönades med ett hedersomnämnande.

DX123-Delta X av Ebba Hallin och Pelle Backman

Nynäshamn Tävlingstomten I Nynäshamn är en dåligt utnyttjad idrottsplats som ligger i en sänka mellan centrala Nynäshamn och området Estö. Tomten ska planeras så att de närliggande områdena knyts ihop till en helhet. Eftersom platsen hotas av översvämning kan ingen permanentbebyggelse skapas. Därför skulle uppgiften lösas genom att skapa ett varierat aktivitetsområde.

I Nynäshamn så valde juryn att premiera förslaget UT313-Skärscape av Jan Derveaux, Franz Reschke, Rita Leal, Anna Vogels och Frederik Springer med ett förstapris. Ett andrapris delades ut till IT111-Too Big Square av Gaétan Brunet, Antoine Espinasseau och Chloé Valadié.

UT313-Skärscape av Jan Derveaux, Franz Reschke, Rita Leal, Anna Vogels och Frederik Springer

Malmö Tävlingstomten ligger i området Holma i Malmö. Holma är ett 60-talsområde som låg i stadens utkant innan utbyggnaden av Hyllie tog fart. Tävlingsuppgiften bestod av att skapa ett nutida tillägg till Holma som dels kan försörja hela området socialt, men också bidra till att skapa en kontinuitet i stadsrummet.

I Malmö delade juryn ut två andrapristagare och två hedersomnämnande. Förslaget ID365-Green Grid av Karin Kjellson, Malin Dahlhielm och Anna Edblom delade andrapriset med GV111- Greenish Village av Johan Ahlquist, Urban Skogmar och Carlos Martinez. Hedersomnämnande delades ut till ZL433-Puzzling Holma av John Andersson, Simon Klamborn och Elinor Andersson samt BA585-Staging Holma av Nadine Aschenbach, Helen Runting och Maja Claesson.

 ID365-Green Grid av Karin Kjellson, Malin Dahlhielm och Anna Edblom