Den inkluderande staden

IFHP arrangeras i Göteborg 16-19 september 2012

Den 16-19 september 2012 hålls den 56:e upplagan av IFHP World Congress och Göteborgs Stad kommer att stå som värd. Kongressen samlar flera hundra deltagare från hela världen och kommer att hållas på Clarion Hotel Post i Göteborg. Vi kommer med all säkerhet få återkomma till detta här på bloggen under året, men här är en första information. IFHP står för International Federation for Housing and Planning och är ett världsomspännande nätverk av organisationer och enskilda som är verksamma inom bostadsförsörjning, stadsutveckling och planering. Fokus ligger på hållbar stadsutveckling och IFHP är ett forum för lärande och nätverkande. En länk till deras webbsida.

Temat för IFHP World Congress 2012 kommer att vara Den inkluderande staden i en global värld, stadsplanering för hållbar stadsutveckling med särskilt fokus på den sociala dimensionen. Kongressen kommer att ha två huvudinriktningar: 1. Hur kan samhällsplanerare och stadsutvecklare tillsammans med andra aktörer bidra till att motverka den ökande sociala segregationen i våra städer? 2. Många storstäder i världen står inför stora stadsomvandlingsprojekt, som till exempel det gamla hamnområdet i Göteborg. För vem och med vem omvandlar och utvecklar vi våra städer? Vilka är de nya verktygen?

Syftet med kongressen är att öka förståelsen för olilka idéer när det gäller utveckling av staden. Från arbete med att utveckla den närmaste omgivningen, staden som helhet till att delta i utveckling på den globala nivån. Kongressen kommer också att upppmärksamma IFHP:s hundraårsjubileum i London år 2013.

Officiell webbsida för 56th IFHP World Congress Gothenburg 2012 finns här.

För den som vill medverka så finns det ett "Call for papers", och dessa ska vara inskickade senast den 1/2 2012. Länk till mer info här.