Bostad

PLAN nr 3 år 2014

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) tidskrift PLAN nr 3 år 2014 är på gång att skickas ut till er FFS medlemmar. Temat för detta nummer är “Bostaden - Var och hur ska vi bo?”. Är ni inte medlemmar i FFS och vill läsa detta nummer, se då till att bli medlem genom att klicka här. Ni kommer då också få årets tidigare nummer av PLAN direkt till er, utöver övriga medlemsförmåner som exempelvis vårt elektroniska nyhetsbrev ePLAN. Innehåll och författare i nr 3: Ledare

Nytt & Noterat

Aktuell plan

 • Nobel center, Stockholm

Tema Bostaden

 • Hemmen som inte är som andra tror; Hanna Bäckman
 • Kollektivhus för äldre; Sara Westin, Eva Sandstedt
 • Den digitala staden - hur kommer den att se ut?; Per Ödling
 • Alternativ till socialbostäder; Kurt Eliasson
 • Externhandelsområdet som boplats; Christoffer Jusélius
 • Områdesutveckling mot fattigdom; Susanne Urban

Intervju

 • Carolina Falkholt, konstnär

Recension av böcker

 • Sommartips

Debatt

 • Önskan om ett mer flexibelt strandskydd
 • Det vattennära byggandets problematik
 • Självkostnad för nya boendeformer

PLAN-Nr3-2014-omslag